Loket Knooppunten van start op drie nieuwe locaties

Rijksadviseur voor de Fysieke leefomgeving Daan Zandbelt heeft na een uitgebreide selectie drie nieuwe stationsgebieden geselecteerd voor het Loket Knooppunten. Met dit programma ondersteunt het College van Rijksadviseurs (CRa) gemeenten bij het versterken van ov-knooppunten door middel van ontwerpend onderzoek. In deze derde en laatste ronde van het Loket staat een reeks ‘voorstadhaltes’ centraal. Het gaat om de stations Den Haag Laan van NOI, Rijswijk en Tilburg Universiteit zijn geselecteerd voor deelname aan het programma. Deze drie stations liggen dichtbij een hoofdstation, onderscheiden zich met een specifiek functioneel profiel en bovendien is het kenmerkend dat de samenhang van de directe omgeving met het station nog veel ruimte voor verbetering biedt.

loket knooppunten - tilburg

Den Haag Laan van NOI

Station Den Haag Laan van NOI ligt op de grens van de gemeente Den Haag en de gemeente Leidschendam-Voorburg op de corridor tussen Amsterdam en Rotterdam met een aftakking naar Den Haag Centraal. Het is een van de drukste trajecten van het land. Het station is met de introductie van de Randstadrail in 2006 een belangrijk overstapstation geworden tussen het landelijke spoorwegnet en de regionale lightrail. Op loopafstand van het gebied ligt het Beatrixkwartier, een van de betere kantoorlocaties van Nederland. In de directe stationsomgeving is hier echter weinig van te merken. Het gebied oogt rommelig en heeft weinig verblijfkwaliteit. Daarbij zijn de routes van en naar de belangrijkste functies in de omgeving onduidelijk. Hetzelfde geldt voor de Leidschendam-Voorburg zijde. Hier zijn auto- en fiets parkeren erg dominant en wordt de connectiviteit van een dergelijk knooppunt maar beperkt benut. De komende maanden helpt het CRa de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg, HTM, NS Stations en ProRail om op zoek te gaan naar de kansen en mogelijkheden van het gebied. Ontwerpbureau CIVIC is gevraagd om dit proces te begeleiden en te ondersteunen door middel van ontwerpend onderzoek.

Rijswijk

Station Rijswijk kent een vergelijkbare problematiek. Zowel de ruimtelijke kwaliteit van de directe stationsomgeving als van het station zelf laten hier te wensen over, terwijl het een strategische positie inneemt in het mobiliteitsnetwerk. In een onderzoek van reizigersorganisatie Rover uit 2016 is station Rijswijk zelfs verkozen tot meest onaangename station van Nederland. De noodzaak om hier iets aan te doen is dus groot. Daarom studeren de gemeente, NS Stations en Prorail gezamenlijk op ingrepen ter verbetering van het functioneren en de uitstraling van het station. In aanvulling hierop helpt het CRa de gemeente bij het formuleren van een perspectief voor het stationsgebied en de aansluiting op aangrenzende locaties, waaronder de werklocatie Plaspoelpolder en winkelcentrum In den Bogaard. Ontwerpbureau MUST is gevraagd om hierbij te helpen. Daarbij wordt zowel gekeken naar de strategische positie van het station in het (grootstedelijk)netwerk en de bereikbaarheid van Rijswijk in zijn geheel, als naar de aansluiting van het station op haar directe omgeving. De bijdrage van het CRa levert op deze manier input voor de studie over het stationsgebouw en bouwt voor op de eerder georganiseerde alliantiegesprekken.

Tilburg Universiteit


Station Tilburg Universiteit ligt op de lijn Breda – Eindhoven. Het is een zogenaamd openluchtstation met twee doorgaande sporen en een kopspoor. Op steenworp afstand bevindt zich onder meer de universiteit van Tilburg en de Avans Hogeschool waardoor het station relatief intensief wordt gebruikt. In 2011 is de naam van het station dan ook gewijzigd in Tilburg Universiteit om de positie van het station ten opzichte van de universiteit te benadrukken. De internationale positie van universiteit Tilburg die al jaren aan populariteit en stijgt, is in niets terug te zien wanneer men aankomt met de trein. Het gebied is weinig aantrekkelijk, de infrastructuur dominant en de directe stationsomgeving is vooral een woongebied. Het CRa helpt de gemeente Tilburg om de positie van Tilburg universiteit en de kenniseconomie van Brabant verder te versterken. Er wordt bekeken tot wat voor type gebied dit zich kan ontwikkelen, welke functies daarbij horen, wat voor type verstedelijk gewenst is en wat dit vraagt van de openbare ruimte. Het ontwerpbureau Fabric gaat in Tilburg aan de slag.

Loket Knooppunten


Het Loket Knooppunten is een initiatief van het College van Rijksadviseurs, met steun van de Directie Bereikbaarheid binnen het ministerie voor Infrastructuur en Milieu. De Rijksadviseurs geven met het Loket invulling aan het plaatselijke én nationale belang van sterke multimediale knooppunten, waarbij mobiliteit en stedelijke ontwikkeling goed op elkaar zijn afgestemd. Op die manier worden eerdere beleidsdoelen bereikt zoals het beter benutten van investeringen in het spoornetwerk. Het is de derde en laatste ronde van het Loket Knooppunten. Eerder adviseerde het CRa over een aantal kleinere knooppunten in Noord-Holland, gevolgd door de stations Almere Centrum, Eindhoven en Zwolle. Eind 2017 volgt een advies aan IenM op basis van onze ervaringen en bevindingen op de negen stationsgebieden binnen het Loket. De resultaten van de eerdere studies worden binnenkort op deze website gepubliceerd.