Nieuwe publicatie Oog voor de buurt

Ter inspiratie voor iedereen die voor de uitdaging staat om nieuwe kansen te creëren voor het vastgoed van zorginstellingen heeft de Rijksbouwmeester een nieuwe uitgave gepubliceerd van het programma Oog voor de Buurt.

Oog voor de buurt kaft
Publicatie Oog voor de Buurt

Ontwerpkracht

Oog voor de buurt stimuleert ontwerpkracht in wijken en in gebieden waar leefbaarheidskwesties een toenemende rol spelen. Met multidisciplinaire ontwerpteams wordt gewerkt aan zowel sociale als fysieke vraagstukken in grootstedelijke wijken, krimpgebieden en anticipeerregio’s, waarbij de leefbaarheid van de bewoners steeds centraal staat.

Het programma Oog voor de buurt stond het afgelopen anderhalf jaar in het teken van ‘Zorg voor de buurt’. De focus van deze ontwerpende onderzoeken ligt  op stedelijke gebieden die ontwikkeld zijn in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw. Hier is de relatie tussen de stedenbouwkundige structuur en maatschappelijke voorzieningen het sterkst en in deze periode vond de grootste productie van ouderenzorglocaties plaats. In deze publicatie worden de resultaten van de ontwerpstudies uiteengezet en worden de opdrachtgevende zorginstellingen aan het woord gelaten .

Exemplaar ontvangen

De publicatie is online beschikbaar. Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar, stuur dan een e-mail aan het Atelier Rijksbouwmeester met daarin uw naam en postadres.