College in gesprek met onderwijsinstellingen

Op uitnodiging van het College van Rijksadviseurs vond op 14 juni een bijeenkomst plaats met de (ruimtelijke) ontwerpopleidingen van Nederland. De zes academies en de drie universiteiten die architectuur-, stedenbouw- en/of landschapsarchitectuuronderwijs aanbieden waren uitgenodigd ervaringen uit te wisselen over het ontwerponderwijs.

CRa overleg Onderwijsinstellingen

Doel van de bijeenkomst was in eerste instantie het versterken van het onderlinge netwerk van de onderwijsinstellingen en het verkennen van mogelijke samenwerking. Interessant was het uitwisselen van gegevens over studentenaantallen en verdeling over de disciplines en de verhouding nationaal en internationaal. Daarnaast is gesproken over welk profiel de opleidingen hebben en over de invloed van actualiteit op het curriculum.

Rol College van Rijksadviseurs

Ook is ook gesproken over de rol van het College van Rijksadviseurs in (de organisatie van) het onderwijs. Die rol kan zitten in het stimuleren van jong talent, zoals het nu bijvoorbeeld doet met het programma Young Innovators, of door fysieke aanwezigheid op de opleiding in de vorm van gastlezingen, spreker op congressen. Het kan ook zijn in de sfeer van belangenbehartiging, bijvoorbeeld het gesprek openen over de regelgeving omtrent aantallen internationale studenten en de verhouding binnen/buiten EU.

Vervolg

Het College en de onderwijsinstellingen hebben afgesproken om dit gesprek te zien als aftrap van structureel overleg. In de herfst wordt een volgende bijeenkomst georganiseerd. Daarnaast worden de ontwerpopleidingen uitgenodigd om na de zomervakantie hun inbreng te leveren in het kader van de wettelijke evaluatie van de Beroepservaringsperiode, die dit jaar nog aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.

 

Aanwezigen

Peter Russel               TU Delft

Berit Ann Roos           Hanze Hogeschool Groningen

Chris van Langen        Academie van Bouwkunst Rotterdam

Christian Rapp            TU/e

Madeleine Maaskant Academie van Bouwkunst Amsterdam

Marc Glaudemans     Fontys Tilburg

Adri van den Brink     WUR

Floris Alkemade         Rijksbouwmeester

Berno Strootman        Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving

Daan Zandbelt            Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving

 

genodigd:

Ko Jacobs                    ArtEZ

Jos Bosman                 Bouwkunde Maastricht