Rijksbouwmeester ondertekent Charter for Walking

Rijksbouwmeester Floris Alkemade heeft op 4 september een handtekening gezet onder het Charter for Walking. Het doel van deze internationale verklaring is het creëren van gezonde, efficiënte en duurzame gemeenschappen, waarin mensen ervoor kiezen om te lopen.

Charter for walking

Internationaal

Het Charter for Walking is ontwikkeld op een reeks wereldconferenties van Walk21, en vraagt overheden en organisaties zich uit te spreken voor meer aandacht voor de voetganger, zodat de positie van de voetganger wordt verbeterd. Wereldwijd is dit Charter al door veel grote steden ondertekend, zoals Londen, Parijs, Sevilla, Wenen, Sydney, Teheran en Ottawa. Wethouders Mario Jacobs (Tilburg) en Mary Ann Schreurs (Eindhoven) zullen op 13 september het Charter for Walking ondertekenen.

Who Cares

Rijksbouwmeester Floris Alkemade: "De strekking van ‘Charter  for Walking’ sluit goed aan bij mijn agenda als Rijksbouwmeester en bij de prijsvraag ‘Who Cares’ die ik uitschreef in samenwerking met de gemeenten Almere, Groningen, Rotterdam en Sittard-Geleen. In deze prijsvraag vragen we om innovatieve en toekomstgerichte visies op de Nederlandse woonwijken. En om antwoorden op de vergrijzing en de veranderingen in de zorg en ondersteuning in samenhang met ruimtelijke vernieuwing van de wijken", zegt Alkemade.