Oproep voor IABR 2018+2020-THE MISSING LINK

Rijksbouwmeester Floris Alkemade roept samen met de Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck en de Belgische architect Joachim Declerck innovatieve ontwerpers op om bij te dragen aan THE MISSING LINK: de Internationale Architectuur Biënnale van Rotterdam (IABR) in 2018 en 2020.

Logo IABR

Curator Statement

De drie curatoren stellen in hun Curator Statement dat onze huidige manier van leven, consumeren en produceren de draagkracht van onze planeet steeds meer op de proef stelt. Het principe van exponentiële groei vraagt om fundamentele aanpassingen die politieke en maatschappelijke keuzes van formaat vergen. Gelijktijdig nadenken op de schaal van het huis, de buurt en de stad tot en met die van de hele planeet. Daar zijn intrigerende en fundamentele ontwerpvragen aan verbonden: om gedragsverandering mogelijk te maken, moeten we sociale, ruimtelijke en ecologische vraagstukken in een nieuw ontworpen verband brengen. Zelden dient zich zo’n relevante ontwerpvraag aan.

IABR logo

The Missing Link

IABR–2018+2020 richt zich, vanuit het ontwerp, op het principe van gedragsverandering. Er is kennis over wat er moet gebeuren maar het inzicht hoe dat daadwerkelijk op alle schaalniveaus ingevoerd kan worden ontbreekt: THE MISSING LINK. Hoe gaan we van kennis en idealen naar een werkelijk effectieve ruimtelijke transformatie? Hoe doen we dat snel genoeg, op voldoende plekken tegelijk, betaalbaar en op een sociaal-inclusieve manier? Wat is de nieuwe ontwerppraktijk die daarvoor nodig is?

Eén programma, twee biënnales

De IABR organiseert de komende twee edities als één doorlopend proces: twee biënnales, één programma. De biënnale van 2018 is een ‘werkbiënnale’. Een selectie van de nu bestaande kennis, ontwerpkracht en initiatieven waarmee gewerkt wordt aan nieuwe hypotheses, projecten en samenwerkingsverbanden, gericht op ruimtelijke transformatie en gedragsverandering. Tussen de edities van 2018 en 2020 richt het ontwerpend onderzoek zich op de MISSING LINK: van weten naar handelen, van onderzoek naar uitkomst en van plannen naar realisering. In de biënnale van 2020 delen we de resultaten. Ontwerp- en verbeeldingskracht als de sleutel.

Call for Practices

De curatoren van IABR–2018+2020 roepen praktijken uit verschillende domeinen en werelddelen op om deel te nemen aan THE MISSING LINK. In een even overmoedige als optimistische poging ontwerpkracht in te zeten om een wereldwijde gedragsverandering mogelijk en aantrekkelijk te maken. De Call for Practices richt zich op innovatieve praktijken die idealen en ambitieuze doelen weten te koppelen aan concrete uitvoering.

Meer informatie