Tussenpresentatie Rijk & Wijk

Het Rijk heeft ambitieuze doelstellingen wat betreft circulaire economie. Maar hoe gaan deze ambities samen met lokale transformatieopgaven in bijvoorbeeld naoorlogse woonwijken? Het College van Rijksadviseurs verkent met het project ‘Rijk&Wijk – Circulair’ hoe (stedenbouwkundig) ontwerp en circulaire economie samenhangen en elkaar kunnen versterken. Vandaag vond de tussenpresentatie plaats.

Van Rijk naar Wijk 1

Circulaire bril

Samen met de gemeenten Apeldoorn en Dordrecht werken stedenbouwkundige bureaus MUST en Urbanos en adviesbureau Over Morgen in opdracht van het College van Rijksadviseurs aan een ontwerpend onderzoek in de wijken Wielwijk (Dordrecht) en de Maten (Apeldoorn). De vraag die zij willen beantwoorden: als je kijkt met een ontwerpende blik en door een ' circulaire bril' naar deze wijken, welke kansen zijn er dan?

Tussenpresentatie

De bureaus hebben sinds de start in september in beide wijken werksessies georganiseerd en presenteerden vandaag tijdens de tussenpresentatie hun eerste denkstappen en voorzichtige conclusies. Hierbij waren ook vertegenwoordigers van de RVO, Planbureau voor de Leefomgeving en het Ministerie van BZK aangeschoven om mee te denken. Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Rijksadviseur Daan Zandbelt waren erbij om de teams van feedback te voorzien.

Apeldoorn

In de Maten in Apeldoorn ligt de focus op de openbare ruimte in een circulaire economie: kan deze openbare ruimte, goed voor 55% van de oppervlakte van deze wijk en de helft van de gemeentelijke begroting, van kostenpost naar verdienmodel worden getransformeerd? Wouter Veldhuis van MUST presenteerde vier scenario’s. Deze varieerde van  ‘Koo-op’ de openbare ruimte in coöperatief beheer, tot ‘De Maten Online’,  waarbij bedrijven services kunnen aanbieden in of van de openbare ruimte waar je een abonnement op kunt nemen. Vragen die daarbij tot discussie leidden: hoe verandert de rol van de gemeente in de verschillende scenario’s en mogen en kunnen andere partijen eigenaarschap  hebben in het domein van de openbare ruimte?

Dordrecht

In Wielwijk in Dordrecht liggen al plannen voor een grote herstructurering- en transformatieopgave, deels al met duurzame doelstellingen. Er zijn veel sociaal-economische opgaven in de wijk en in het ontwerpend onderzoek wordt gekeken naar circulaire kansen in relatie tot deze opgaven. Pepijn Verpaalen (Urbanos) stelt fundamentele vragen: moet je wel streven naar het sluiten van ketens in de wijk of is een ander schaalniveau nodig? Wanneer en hoe kan circulaire economie helpen bij het verbeteren van de sociaal-economische problematiek in de wijk?

Met de opgehaalde feedback werken de teams verder aan de opgaven. Op 24 januari vinden de eindpresentaties plaats in Apeldoorn en Dordrecht.