Architectuurcafé over prijsvraag WHO CARES

FASadE, Forum voor Architectuur en Stedenbouw, organiseert in samenwerking met het Atelier Rijksbouwmeester op woensdag 7 februari 2018 een Architectuurcafé rond het thema en de uitkomsten van ontwerpprijsvraag WHO CARES.  Belangstellenden zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

WHO CARES

5 winnende plannen

Begin 2017 schreef Rijksbouwmeester Floris Alkemade de prijsvraag WHO CARES uit. Het resultaat: 174 inzendingen, waarvan twintig plannen in een tweede ronde verder werden uitgewerkt. Daaruit koos de jury vijf winnende plannen in de vorm van vijf innovatieve en toekomstgerichte visies op de Nederlandse woonwijken. Deze vijf visies zijn een antwoord op de vergrijzing en de daarmee samenhangende veranderingen in de zorg en geven een impuls aan de ruimtelijke vernieuwing van de wijken.

Architectuurcafe

Tijdens het Architectuurcafe wordt gediscussieerd over de impact van de prijsvraag. Het onderwerp leeft bij veel partijen en gemeenten. Veel steden kampen met dezelfde problema­tiek. Het aantal 65 plussers verdubbelde vanaf 2014 van 2,4 miljoen naar 4,6 miljoen. Eenzaamheid is het grootste risico van ouder worden. Wat betekend dat voor de naoorlogse wijken? Kunnen we met toekomst gerichte visies en initiatieven dat probleem oplossen en tevens zorgen voor de ruim­telijke en duurzame vernieuwing van sleetse wijken?

Na een inleiding van Rijksbouwmeester Floris Alkemade presenteren de vijf winnaars van de prijsvraag in een korte pitch hun plannen. Onder leiding van Rutger Oolbekkink zullen diverse professionals uit de zorg, de huisvesting, ontwerp en politiek met elkaar in gesprek gaan over mogelijke oplossingen.

Meer informatie

De bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 7 februari en gaat om 20.00 uur van start in het Rietveldpaviljoen, Zonnehof 8 in Amersfoort.  Aanmelden kan per e-mail