Rijksbouwmeester bezoekt Bekaa Vallei in Libanon

Rijksbouwmeester Floris Alkemade heeft in december een bezoek gebracht aan de Bekaa Vallei in Libanon. Doel van dit bezoek was om lokale autoriteiten, vanuit zijn ervaringen in de Nederlandse context, te adviseren over ruimtelijke en strategische planning in het algemeen en de herontwikkeling van een publieke ruimte in de stad Ghazze in het bijzonder. Hij deed dit op uitnodiging van VNG internationaal

libanon 2

LOGOReP

De Rijksbouwmeester bracht in juli 2017 al een kort bezoek aan Libanon in het kader van het LOGOReP programma van VNG Internationaal. Dit driejarig programma is gericht op het versterken van lokale overheden in Jordanië en Libanon, waar meer dan anderhalf miljoen Syriërs hun toevlucht hebben gezocht. Noodhulp biedt hier essentiële zaken als voedsel en water, maar er is meer nodig. In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking richt VNGi zich op het verbeteren van openbare diensten, zoals afvalbeheer, watervoorziening en infrastructuur.

De Rijksbouwmeester heeft tijdens dit bezoek in juni aan de Libanese minister van Ruimtelijke Ordening zijn hulp aangeboden om te adviseren vanuit zijn ervaringen in Nederland. Daarnaast denkt hij mee over de herontwikkeling van een park in het dorp Ghazze.

Ghazze Public Park

Vlak voor de kerst bezocht de Rijksbouwmeester de stad Ghazze in de Bekaa Vallei. Hier woont een groot aantal Syrische vluchtelingen in tentenkampen. Tussen de stad en de tentenkampen ligt een groot publiek park dat in de jaren ‘90 is aangelegd als belangrijke openbare ruimte in de stad. Nu wordt de plek voornamelijk nog door Syrische vluchtelingen gebruikt. Samen met lokale ontwerpers ontwikkelt de Rijksbouwmeester een strategisch ontwerp voor deze plek met als doel weer een aantrekkelijke plek te creëren dat gebruikt kan worden door zowel de Libanese bevolking als de Syrische vluchtelingen.

Tegelijkertijd worden ook de mogelijkheden onderzocht of op een innovatieve manier gerecycleerd materiaal zoals karton of plastic kan worden gebruikt voor de inrichting van het park. Op deze manier zou aangesloten kunnen worden op het afvalbeheer spoor waarbinnen de VNGi in samenwerking met experts van de gemeente Almere flinke stappen hebben gezet in het opzetten van een recycling- en upcyclingprogramma in de Bekaa vallei. Middels deze samenwerking wordt kennisuitwisseling gestimuleerd tussen Nederlandse planningsexperts en Libanese ontwerpers die in of samen met gemeenten werken aan ruimtelijke (sociaaleconomische) vraagstukken

libanon

Next Generation Resilience conference

Floris Alkemade gaf op de laatste dag van zijn bezoek een lezing op de Next Generation Resilience conference. Hij sprak hier voor lokale bestuurders en talentvolle jonge ambtenaren over de wijze waarop ruimtelijke ordening in Nederland is georganiseerd en hoe Libanon en Nederland van elkaar zouden kunnen leren als het gaat om het integraal oplossen van ruimtelijke vraagstukken.