Daan Zandbelt over NOVI in Tweede Kamercommissie

Rijksadviseur Daan Zandbelt schuift vandaag aan bij het rondetafelgesprek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken over Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Het doel van dit rondetafelgesprek is om informatie te verkrijgen over de visies van betrokkenen over de NOVI in wording.

Daan Zandbelt

Naast het College van Rijksadviseurs zijn o.a. adviesorganisaties als Planbureau voor de Leefomgeving en Platform31, overheidskoepels VNG en IPO en maatschappelijke organisaties zoals LandschappenNL en VNO-NCW uitgenodigd.

Als input voor het rondetafelgesprek heeft het College van Rijksadviseurs een position paper opgesteld. De papers van alle genodigden zijn te vinden op de website van de Tweede Kamer en het gesprek is te volgen via de livestream tussen 10.00-13.00 (Suze Groenewegzaal).