Plannen vernieuwing Afsluitdijk gepresenteerd

De Afsluitdijk wordt de komende vier jaar uitgebreid versterkt.  Doel van deze vernieuwing is om ervoor te zorgen dat de Afsluitdijk tot 2050 bestand is tegen de stijgende zeespiegel en zware stormen. Om dat te bereiken wordt de dijk verhoogd, de spuicapaciteit verruimd en worden er pompen geplaatst om water uit het IJsselmeer te kunnen afvoeren.

Rijkswaterstaat presenteerde op maandag 23 april 2018 samen met aannemerscombinatie Levvel het plan. Binnen dit consortium zijn Benthem Crouwel en West 8 verantwoordelijk voor het architectonisch en landschappelijk ontwerp.
 

Afsluitdijk

Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving Daan Zandbelt was als voorzitter van het Kwaliteitsteam Afsluitdijk betrokken bij de aanbesteding. Hij is enthousiast over de plannen: “Goed om te zien dat de aanpassingen om de dijk toekomstbestendig te maken worden uitgevoerd met respect voor de spectaculaire eenvoud van de huidige dijk. Het plan is een toonbeeld van 21e eeuwse waterbouw.”

Het kwaliteitsteam, dat in 2013 is opgesteld om Rijkswaterstaat te adviseren over de vernieuwing van de Afsluitdijk, bestaat uit mensen van verschillende disciplines. Het team adviseert gevraagd en ongevraagd over de ruimtelijke kwaliteit tijdens  de voorbereidingen en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Het team bestaat naast Daan Zandbelt uit Marinke Steenhuis (cultuurhistorie), Yoram Krozer (duurzaamheid), Tjalle de Haan (waterbouw), Hubert-jan Henket (architectuur), Eric Luiten (landschap) en Joop Schaminee (ecologie).

Bekijk de website van Rijkswaterstaat voo meer informatie over de renovatie van de Afsluitdijk