Evaluatie Beroepservaring naar Tweede Kamer

Minister van OCenW, Ingrid van Engelshoven, heeft op 16 april de evaluatie van de wettelijke beroepservaringperiode naar de Tweede Kamer gestuurd. 


Evaluatie Beroepservaring naar Tweede Kamer

De Minister schrijft dat de evaluatieperiode (2015–2017) nog wat te kort is om nu al definitieve uitspraken te kunnen doen maar dat al wel een aantal constateringen kan worden gedaan:

  • 
de beroepservaringperiode is doeltreffend en effectief
  • 
de vakgemeenschap van architecten werkt mee
  • 
deelnemers aan de beroepservaringperiode worden als volwaardige werknemers aangesteld.

Positief is ook haar constatering dat nut en noodzaak van de beroepservaringperiode inmiddels door vrijwel alle betrokkenen worden onderschreven.


Het door Bureau Berenschot opgestelde evaluatierapport en de aanbiedingsbrief van de Minister bevatten een aantal aanbevelingen in de richting van Bureau Architectenregister en de partners in het veld. De Rijksbouwmeester zal de dialoog tussen de stakeholders van de BEP faciliteren in een periodiek te organiseren toogdag met vertegenwoordigers van de stakeholders.