Veel respons prijsvraag Brood en Spelen

De ontwerpprijsvraag Brood en Spelen heeft het mooie resultaat van 95 inzendingen opgeleverd. Maar liefst 51 teams maakten plannen voor locaties voor Noord - Brabant. Voor Overijssel werden twintig plannen ingezonden en 24 voor Gelderland. De winnaars worden op 4 juli bekendgemaakt.  

Brood en Spelen

Brood en Spelen is een ontwerpprijsvraag die ondernemende grondeigenaren, ambitieuze ontwerpers en anderen met vernieuwende ideeën samenbrengen om na te denken over radicale, realistische en realiseerbare voorstellen voor de grote opgaven waar het platteland voor staat.  De prijsvraag bestaat uit twee parallel lopende prijsvragen voor de zandgebieden van Noord-Brabant, en van Gelderland/Overijssel.

Jurering

De jury – onder leiding van Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Rijksadviseur voor het Landschap Berno Strootman - gaat de komende weken de inzendingen beoordelen en selecteert zestien winnende teams. Deze teams werken in de tweede ronde hun visie verder uit. De winnende teams krijgen elk 25.000 euro en begeleiding van experts.

Rijksbouwmeester Floris Alkemade; “Geweldig dat architecten en grondeigenaren elkaar nu opzoeken om gezamenlijk tot een nieuwe aanpak te komen. Ik ben ervan overtuigd dat juist het bundelen van ontwerpkracht met grondgebonden kennis en vaardigheden de sleutel vormt om tot betere en radicaal vernieuwende ideeën te komen.”

Bekendmaking winnaars

De winnende teams worden op  4 juli bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in De Hoefslag in Barneveld, Wencopperweg 52.  Tijdens deze prijsuitreiking kijken de juryvoorzitters kort terug op de inzendingen en worden natuurlijk de 8 winnende teams in Gelderland/Overijssel en de 8 winnende teams in Noord-Brabant bekend gemaakt. Belangstellenden zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Rijksadviseur Berno Strootman: “Met deze prijsvraag willen we bijdragen aan de vernieuwing van het platteland, aan een aantrekkelijk landschap, en een nieuw perspectief bieden voor de boeren. Goed om te zien dat zoveel mensen vooruit willen en gezamenlijk nieuwe perspectieven willen ontwikkelen.”

Meer info

Kijk voor alle informatie over prijsvraag, deelname, reglement, jury, planning en meer op de website van Brood en Spelen.

Initiatiefnemers

Brood en Spelen is een initiatief van het College van Rijksadviseurs (Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Rijksadviseur voor het Landschap Berno Strootman), in samenwerking met de provincies Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland, de ministeries van BZK en LNV, de waterschappen De Dommel, Aa en Maas, Brabantse Delta en Rivierenland, het Groen Ontwikkelfonds Brabant, ZLTO en de gemeente Deurne.

Het initiatief wordt onder meer ondersteund door de waterschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen en de 22 gemeenten van de Brabantse Taskforce VAB’s. Diverse partijen leveren als partner een bijdrage in kennis en ondersteuning: Wageningen University & Research, het Kadaster, Oost NL, LTO, het Nationaal Groenfonds, Agrarisch Erfgoed Nederland, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.