Uitnodiging landschap als vestigingsvoorwaarde

Het College van Rijksadviseurs houdt samen met Staatsbosbeheer, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de Vereniging Deltametropool op 2 oktober een startbijeenkomst voor de community of practice  Landschap als vestigingsvoorwaarde. Zowel belangstellenden van bestaande pilotprojecten, nieuwe initiatieven en professionals die hun kennis willen delen, zijn hierbij van harte welkom.

Met de publicaties ‘Blind Spot’ en ‘Spot On’ is het landschap in de sfeer van regionale economie stevig bij beleidsmakers en bedrijven op de agenda gezet. De kwaliteit en toegankelijkheid van het landschap blijkt een belangrijke factor of zelfs een voorwaarde te zijn voor de vestiging van bedrijven.

Uit de pilotprojecten is een veelzijdige community of practice ontstaan van ca. 180 beleidsmakers, ontwerpers, onderzoekers, studenten en decision makers. Vereniging Deltametropool, Staatsbosbeheer, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het College van Rijksadviseurs luiden met een startbijeenkomst op 2 oktober hun initiatief in om deze community uit te breiden en voort te zetten en tot 2020.

Doel en opzet van de community

De community of practice beoogt in 2018 het netwerk te verbreden met relevante ontwerpers, beleidsmakers, kennispartners en initiatieven, en een gezamenlijke route uit te stippelen; in 2019 het onderwerp verder te verdiepen, bij elkaar in de keuken te kijken en van elkaars ervaringen te leren; en in 2020 een stevig resultaat te laten zien tijdens de volgende Landschapstriënnale die zal plaatsvinden in Brabant. We werken via drie parallelle lijnen:

  1. Blind Spot – agenderen van het onderwerp Landschap als Vestigingsvoorwaarde en leren van binnen- en buitenlandse best practices;
  2. Spot On – beleidsmaatregelen en uitvoeringsprogramma’s die het Landschap als Vestigingsvoorwaarde in praktijk kunnen brengen in Nederlandse regio’s;
  3. On the Spot – concrete projecten, gebiedsontwikkelingen, verbindingen e.d., die van bovenstaande context gebruik maken en het potentieel ervan in de praktijk aantonen.

Programma Startbijeenkomst 2 oktober

14:00     Inloop met koffie/thee

14:30     Welkom door initiatiefgroep CRa (Berno Strootman), en directies Staatsbosbeheer en RCE

15:00     Interactieve talkshow met ronde langs de participerende initiatieven - over wensen, ideeën en ambities. (o.l.v. Paul Gerretsen)

16:00     Intermezzo: kritisch beeldverhaal over landschap en economie door fotograaf Theo Baart

16:15     Rondetafelgesprek over twee relevante thema’s in de Community of practice

17:00     Conclusies en werkafspraken

17:15     Netwerkborrel

Aanmelden voor de bijeenkomst

De bijeenkomst wordt gehouden op 2 oktober 2018 van 14:30 tot 17:00 uur in Amersfoort, Smallepad 5. Aanmelden kan via de website van de stichting Deltametropool.