Ontwerpend onderzoek ingezet voor Rotterdam Zuid

Hoe kunnen ruimtelijke ingrepen bijdragen aan het vergroten van de veiligheid op de Beijerlandselaan in Rotterdam? En kan ontwerpend onderzoek worden ingezet in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit in Rotterdam Zuid? 

Beijerlandselaan

Die vragen stelde officier van Justitie Loes van der Wees begin dit jaar aan het Atelier Rijksbouwmeester, dat vervolgens aan een multidisciplinair team de opdracht gaf om hiermee aaan de slag te gaan. De resultaten van dit onderzoek werden deze week aangeboden aan de Rotterdamse wethouders Richard Moti en Barbara Kathman

Rigoureuze transformatie

De Beijerlandselaan op Rotterdam Zuid was ooit een boulevard waar men boodschappen deed en flaneerde. Dat beeld is verdwenen; het is een plek geworden waar geld wordt witgewassen, illegaal gokken plaatsvindt en andere illegale praktijken tot het recente verleden ongestoord plaats konden vinden. Voor het eerst wordt er nu samengewerkt door het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, de gemeente, douane, belastingdienst, openbaar ministerie en andere betrokkenen om de criminaliteit tegen te gaan en de leefbaarheid te vergroten.

De Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk maken zich op voor een ‘rigoureuze transformatie’, gericht op zowel het aantrekkelijker als veiliger maken van het gebied. Criminaliteit is al langer een probleem voor beide straten, maar nu vraagt ook georganiseerde misdaad en ondermijnende criminaliteit de aandacht.

Door middel van een ontwerpend onderzoek is de problematiek en de potentie van de straten en het aangrenzende gebied geanalyseerd. In dit rapport worden aan de hand van tien thema’s oplossingsrichtingen voor een ruimtelijk, programmatisch en sociaal ontwerp in relatie tot de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Multidisciplinair team

Het onderzoek is uitgevoerd door Gwen van Eijk van de Erasmus universiteit (criminoloog en stadssocioloog), Han Dijk van Posad (stedenbouwkundige) en Cihan Bugdaci van Gentlemen ART (architect). Zij hebben zich gezamenlijk zich op deze opgave gestort. Hierin werden zij bijgestaan door eerder genoemde Loes van der Wees, stadsmariniers Marcel Dela Haye en Tijs Nederveen, kwartiermaker Ron van gelder en Maurice Schweitzer en Frank van Wijngaarden van de gemeente Rotterdam. De aanwezigheid van de hoofdofficier van justitie, mensen van de belastingdienst, wooncorporatie en gemeente bij de eindpresentatie zorgt er hopelijk voor dat de resultaten en adviezen breed uitgedragen worden.