Uitnodiging symposium ‘Infra en Stad’.

Het College van Rijksadviseurs houdt op 15 november het symposium ‘Infra en Stad’. Belangstellenden zijn van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.

Ringwegen

Vijf jaar werkte het College van Rijksadviseurs aan een betere relatie tussen infra en stad, met als onderzoeksgebied de ringen van Amsterdam en Rotterdam. Dit proces, van idee naar onderzoek naar ateliers naar praktijk, heeft lessen opgeleverd die van toepassing kunnen zijn overal waar stad en infra elkaar ontmoeten. Tijdens dit symposium wordt u meegenomen in deze lessen.

Ringwegen

De stad groeit en daarmee de vraag naar mobiliteit. De concurrentiekracht van de stad is gebaat bij zowel bereikbaarheid als een aantrekkelijke leefomgeving. Rondom de stedelijke ringwegen komen deze twee belangen samen. De stad aan de ring is niet langer een restgebied voor auto gebonden activiteiten, maar een gewilde woonlocatie nabij de werklocaties in de stad.

Het denken rondom mobiliteit en verstedelijking, en juist ook over de verwevenheid tussen de twee, heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Er is een breder besef dat één integrale opgave belangrijk is om de leefbaarheid in stedelijke gebieden te blijven garanderen ondanks de tendens dat steden steeds voller worden en de mobiliteit toeneemt. Zonder elkaars betrokkenheid kunnen stad en Rijk deze klus niet klaren.

Goed voor de infra, goed voor de stad

Onder de werktitel ‘goed voor de infra, goed voor de stad’ is het College van Rijksadviseurs de afgelopen jaren opgetreden als moderator en verbinder in de opgave rondom de stedelijke ringwegen in Amsterdam en Rotterdam. Tijdens het symposium wordt de uitgave ‘Naar een snelweg eersteklas’ gepresenteerd, waarin de opgedane ervaringen en lessen aan bod komen.

Aanmelden

Belangstellenden zijn van harte welkom op het symposium. Aanmelden kan per e-mail. Het symposium vindt plaats aan de Prinsessegracht 23 en gaat om 15.00 uur van start.