Uitnodiging Slotbijeenkomst Loket Knooppunten

Het College van Rijksadviseurs houdt op 27 november 2018 de slotbijeenkomst van het Loket Knooppunten, een programma om gemeenten en lokale partijen te helpen bij het verbeteren van hun stationsomgeving. Belangstellenden zijn van harte welkom om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.

Loket Knooppunten

De afgelopen vijf jaar heeft het College van Rijksadviseurs in totaal negen stations een helpende hand toegestoken als onderdeel van het loket knooppunten. Tijdens deze bijeenkomst maken we de balans op, trekken we lessen uit onze ervaringen van de afgelopen jaren en gaan we met elkaar in gesprek over de toekomst van stationsgebieden. Ook wordt de publicatie ‘Naar een alzijdig station’ gepresenteerd.

Loket Knooppunten

Knooppuntontwikkeling of Transport Oriented Development (TOD) is het richten van ruimtelijke ontwikkeling op of nabij openbaarvervoersknooppunten. Op deze manier worden goed bereikbare plekken beter benut en ontstaat meer samenhang tussen verstedelijking en infrastructuur. Juist op de punten waar beide werelden goed met elkaar verbonden zijn, bloeit het leven op in al zijn schakeringen, van hoog metropolitaan tot dorps ontspannen.

Het werken aan de stationsomgeving blijkt in de praktijk echter een complexe opgave: het eigendom is versnipperd en er zijn veel verschillende actoren met uiteenlopende belangen
en vergezichten. Reden voor het CRa om in 2014 het loket knooppunten op te richten met als doel concrete verbetering van knooppunten en hun omgeving te stimuleren.  

Via het Loket Knooppunten kregen negen stations ondersteuning. Te beginnen met drie kleine Noord-Hollandse stations (Weesp, Beverwijk en Hoofddorp). Een jaar later volgden drie grote stations (Almere, Eindhoven en Zwolle) en tot slot was de beurt aan drie voorstadstations (Rijswijk, Tilburg Universiteit en Den Haag Laan van NOI). Per knooppunt werd een ontwerper ingeschakeld die de opgave, kansen en (lokale) initiatieven en wensen in kaart bracht en deze koppelde aan gedeelde ambities voor de lange termijn. Na een kort proces van analyse en ideevorming werd per locatie een advies uitgebracht voor een stapsgewijze gezamenlijke ontwikkelstrategie waar lokale partijen

Tijdens de slotbijeenkomst maken we de balans op van het werken aan 9 stationsgebieden. Niet met theoretische bespiegelingen, maar met handzame ervaringen en praktische tips. Daarna gaan we met elkaar in gesprek over de toekomst van stationsgebieden.

Programma

14:30 - 15:00       Inloop

15:00 - 16:00       Start programma, met:

  • Een reis langs 9 stations door Tijs van den Boomen.
  • Vraagstukken in de stationsomgeving: casus Almere.
  • Ontwerpen aan de stationsomgeving door Rick ten Doeschate, civic architects

16:00 – 16:30      Presentatie Eindpublicatie

  • Lessen en bevindingen door Daan Zandbelt, Rijksadviseur
  • Uitreiking publicatie aan Emiel Reiding, Directeur Nationale Omgevingsvisie.

16:30 – 17:00      In gesprek met oa.

  • Eric Luiten, Spoorbouwmeester.
  • Geert Buijs, plv. afdelingshoofd Beleid en Omgeving IenW, Directie Spoor.
  • Rients Dijkstra, initiator Loket Knooppunten, Directeur PosadMaxwan.
  • Danny Louwerse, Programmamanager Stadscentrum Almere

17:00 uur: afsluiting en  borrel

Aanmelden

Belangstellenden zijn van harte welkom op het symposium. Aanmelden kan per e-mail naar: postbus.rijksadviseurs@rijksoverheid.nl. Het symposium vindt plaats van 15:00 – 18:00 (inloop 14:30) in de Top Floor van WTC Almere (P.J. Oudweg 4)