Vooraankondiging ontwerpprijsvraag: Panorama Lokaal

Het College van Rijksadviseurs start een open oproep om woonwijken in de stedelijke buitenranden een positieve impuls te geven: Panorama Lokaal. Dit hebben minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en rijksbouwmeester Floris Alkemade vandaag bekend gemaakt op het Wooncongres in Den Haag.

Panorama Lokaal

Een kwart van onze woningen is gebouwd in de jaren 60, 70 en 80. Heel herkenbare wijken, ook wel bloemkoolwijken, stempelwijken of woonerven genoemd, gebouwd in een periode met een enorme woningnood. Deze wijken vormen nu de buitenrand van de stad, samen met sportvelden, volkstuinen, recreatiegebieden en vakantieparken. Waar stad en landschap met de ruggen naar elkaar staan.

Opknapbeurt

Dit gebied is toe aan een stevige opknapbeurt. De woningen moeten energiezuinig worden en ‘van het gas af’. De leefbaarheid staat onder druk, de infrastructuur is aan verbetering toe en er is een groeiende noodzaak om de wijken klimaatbestendig te maken, zodat ze beter zijn voorbereid op extreme regenbuien en hitte. Daarnaast lijken veel van deze woonwijken en recreatiegebieden op elkaar en is er weinig lokale of regionale variatie en zijn monofunctioneel. De eengezinswoning domineert, terwijl er op dit moment veel meer vraag is naar woningen voor alleenstaanden en kleinere huishoudens. Ook de recreatiegebieden hebben veel meer potentie voor multifunctioneel gebruik dan op dit moment gebeurt.

Panorama Lokaal

De ontwerpprijsvraag Panorama Lokaal – die voor de zomer van start gaat – bestaat uit twee delen. De eerste fase is een oproep om gebieden in de stedelijke buitenrand in te dienen. Deze gebieden kunnen worden aangemeld door lokale coalities, die in ieder geval bestaan uit een gemeente, een woningcorporatie en een vertegenwoordiging van bewoners. Maar grondeigenaren, energiebedrijven of zorginstellingen kunnen zich net zo goed aansluiten. Belangrijk is vooral dat deze lokale partijen de energie, daadkracht en het verlangen hebben om deze buitenrand nieuwe energie te geven.

Een onafhankelijke jury kiest vervolgens een aantal gebieden, waarna er per gebied een specifieke innovatie-gerichte opdracht wordt geformuleerd. De lokale uitschrijvers worden daarbij ondersteund door een breed samengesteld team van creatieve denkers en doeners: de Panorama Karavaan.

Multidisciplinaire teams die bestaan uit ontwerpers, bouwpartijen en aanvullende disciplines worden uitgedaagd om op zoek te gaan naar innovatieve oplossingen om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen, meer divers te maken en nieuwe, toekomstbestendige relaties te leggen tussen buitenrand en enerzijds het landschap en anderzijds de stad.

Per locatie worden drie teams gekozen, die in atelierverband hun plannen verder kunnen uitwerken. Tot slot wordt per locatie en winnend team gekozen dat een vervolgopdracht krijgt.   

Panorama Nederland

De inspiratiebron voor de prijsvraag is Panorama Nederland, een optimistisch toekomstbeeld van het College van Rijksadviseurs voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Het laat zien hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen in de toekomst.  Met dit panorama in gedachte willen de initiatiefnemers gemeenten, corporaties en andere (markt)partijen ondersteunen bij het creëren van de juiste condities en het stellen van de juiste vragen om een positieve impuls te geven aan de stedelijke buitenrand.

Meer informatie

De ontwerpprijsvraag gaat voor de zomer van start. Op de website www.panoramalokaal.nl staat de actuele informatie over deze prijsvraag. Wilt u op de hoogte blijven van de prijsvraag en regelmatig de nieuwsbrief ontvangen, mail dan naar info@panoramalokaal.nl.  

Initiatiefnemers

Deze ontwerpprijsvraag is een initiatief van het College van Rijksadviseurs, ondersteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Ministerie van Economische Zaken, Aedes, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Staatsbosbeheer.