Bijeenkomst buitenruimte

DE DEBATMIDDAG IS VERPLAATST VAN 9 MEI NAAR 30 OKTOBER

Het Atelier Rijksbouwmeester houdt op 30 oktober een debatmiddag over hoe om te gaan met groen erfgoed. Tijdens deze bijeenkomst – die wordt georganiseerd in samenwerking met Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur –staat de discussie over de relatie tussen ontwerp en (groen) erfgoed en de noodzaak tot behoud én vernieuwing centraal. 

Verplaatsing bijeenkomst buitenruimte van 9 mei naar 30 oktober

De debatmiddag over de omgang met groen erfgoed wordt - om agenda technische redenen- verplaatst naar het najaar.

Het Atelier Rijksbouwmeester en de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur hebben gemerkt dat er veel enthousiasme is om het gesprek over de relatie tussen ontwerp en (groen) erfgoed en de noodzaak tot behoud én vernieuwing aan te gaan. We zien u graag op 30 oktober 2019.

Iedereen die zich heeft opgegeven voor deze middag ontvangt een aparte email.

Huis Doorn

Buitenruimte van Betekenis

Het Atelier Rijksbouwmeester heeft in 2016 het advies ‘Buitenruimte van Betekenis’ gepubliceerd, waarmee rijksbouwmeester Floris Alkemade aandacht heeft gevraagd voor de groene buitenruimte bij Rijkscomplexen. Vervolgens is een aantal pilots uitgevoerd. Zo is afgelopen jaar het definitief ontwerp voor de renovatie van Park Huis Doorn afgerond en is er een ontwerpcompetitie georganiseerd voor een brug en twee folly’s die in het historische park komen te staan.  Ook de stadstuin van het Johan de Witthuis in Den Haag heeft een transformatie ondergaan. Deze ingrepen geven aanleiding tot een discussie over het interveniëren in een historische context.

Programma

Het programma van de middag is als volgt;


15.00-16.00u | 7 pitches van 7 minuten

 • Tuinontwerp Johan de Witthuis, Tomas Degenaar (landschapsarchitect)
 • Toelichting op de inzendingen prijsvraag Johan de Witthuis, Ben Kuipers (landschapsarchitect)
 • Intermezzo, Erik de Jong (ARTIS-hoogleraar)
 • Restauratie/renovatie Park Huis Doorn, Peter Verhoeff (groen erfgoed specialist/landschapsarchitect)
 • Winnaar van de prijsvraag Park Huis Doorn, Gijs van Vaerenbergh (kunstenaars/architecten)
 • Toelichting op de inzendingen prijsvraag Park Huis Doorn, Frank Havermans (beeldend kunstenaar)
 • Intermezzo, Thomas von der Dunk (cultuurhistoricus/publicist)
   

16.00-16.45u | Discussie

 • Professionals in het panel:
  Beeldende kunst, Frank Havermans
  Tuinkunst, Marinke Steenhuis
  Cultureel erfgoed, Natascha Lensvelt
  Inbreng vanuit het publiek
   

16.45-17.30 | Bezoek aan de tuin

 • Korte speech Floris Alkemade en borrel