College presenteert jaarprogramma 2019

Het College van Rijkadviseurs heeft zijn jaarprogramma 2019 gepubliceerd. Dit programma toont een overzicht van de werkzaamheden van het College in 2019 en geeft ook een korte terugblik op de resultaten van 2018.

Jaarprogramma 2019

Het College van Rijksadviseurs blikt terug op een productief 2018. In 2017 zijn veel projecten in gang gezet, 2018 stond voor een groot deel in het teken van oogsten. Het meest in het oog springend is Panorama Nederland, dat in eerste instantie gestart is als samenbindend project van de ingezette lijnen en adviezen van de eerste jaren van dit College. Zoals Panorama Nederland de tot dan toe opgedane kennis bundelde, zo werkt het ook als koepel voor de resterende periode. Het College werkt aan de verdieping van het verhaal van Panorama Nederland door middel van de in dit jaarprogramma beschreven projecten.