Evenementen Landschap als Vestigingsvoorwaarde

Bij een topeconomie hoort een toplandschap. Onze kenniseconomie kan immers niet zonder de handige makers en slimme denkers, die zeer kritisch zijn over hun leefomgeving. Een groeiende groep partijen zet het landschap in als vestigingsvoorwaarde en wisselt hierover ervaringen uit. Het College van Rijksadviseurs is een van deze partijen en maakt deel uit van de Community of Practice 'Landschap als Vestigingsvoorwaarde'.

Landschap

Talent zoekt aantrekkelijke leefomgeving

'Landschap als Vestigingsvoorwaarde' is een initiatief van Vereniging Deltametropool, Wageningen UR, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Staatsbosbeheer, TU Delft en het College van Rijksadviseurs. In onze kennisgedreven economie staat menselijk kapitaal centraal, en vooral talent is zeer kieskeurig over waar het zich vestigt. Een aantrekkelijke leefomgeving is daarom geen leuke bijkomstigheid meer, maar een steeds hardere voorwaarde in de kenniseconomie, des te meer omdat de tradionele vestigingsfactoren zoals belastingklimaat en bereikbaarheid al grotendeels vastliggen. In 2016 leerden we uit buitenlandse voorbeelden, met de publicatie 'Blind Spot - metropolitan landscape in the global battle for talent'. In 2017 werden 12 pilotprojecten in Nederlandse regio's uitgevoerd, die gepresenteerd zijn op de Landschapstriënnale en in de publicatie 'Spot On'. In 2018 richtten we de Community of Practice 'Landschap als Vestigingsvoorwaarde' op, die tot 2020 zal werken aan verschillende initiatieven.

Evenementen

Sinds de werkconferentie van najaar 2018 heeft 'Landschap als Vestigingsvoorwaarde' een programma vormgegeven, met informele uitwisselingen, publiek toegankelijke evenementen, een nieuwe werkconferentie en ruimte voor eigen initiatief. We werken gezamenlijk toe naar de Landschapstriënnale 2020.

In juni 2019 is er heel wat te doen:

11-21 juni lunch workshop Panorama Nederland meets PBL. Het Planbureau voor de Leefomgeving organiseert 7 thematische workshops, met o.a. op 12 juni Rijk Boerenland.

13 juni middag - Landschapspark Zuidvleugel, CoP regiodag georganiseerd door Zuid-Holland en Dordrecht. Werkbezoek en workshop op locatie: getijdenpark Drechtsteden.

19 juni middag - INTENS: toekomst van het MRA landschap, CoP regiodag georganiseerd door Metropoolregio Amsterdam. Met o.a. inspiratie uit het buitenland, narratief, atelieruitkomsten en financiering van het landschap.

25 juni hele dag - Landschap Verbindt, symposium georganiseerd door RCE en Staatsbosbeheer, met deelsessie ingevuld door onze CoP over Verstedelijking & Natuur.

Inschrijven kan via de website van Vereniging Deltametropool.