Value-Cycle For Real-Space

Broedplaatsen als De Ceuvel in Amsterdam en Het Schieblock in Rotterdam zijn een bron van innovatie en motivatie voor duurzaamheid. In dit onderzoek analyseert architect Christiaan Weiler deze twee locaties uitgebreid op de manier waarop ze maatschappelijke waarde creëren door hun innovatieve benadering van gebiedsontwikkeling. De georganiseerde samenloop van omstandigheden op deze plekken blijkt interessant perspectief te bieden.

Het onderzoek, in opdracht van Rijksbouwmeester Floris Alkemade en het Atelier Rijksbouwmeester, beschrijft zo de bijdrage van transsectorale samenwerking in informele gebiedsontwikkeling aan de creatie van maatschappelijke waarde.