Expositie Rijk aan Ontwerpkracht online

Het verschijnen van de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020 is voor Rijksbouwmeester Floris Alkemade de aanleiding om te kijken naar de resultaten van 25 jaar stimulering van architectuur en ruimtelijk ontwerp in Nederland. Dit resulteerde destijds in de expositie RIJK AAN ONTWERPKRACHT, die in 2016 en 2017 maandenlang door het land reisde. Vanaf vandaag is deze tentoonstelling online beschikbaar op de website van het College van Rijksadviseurs.

Rijksbouwmeester Floris Alkemade over de online editie: “Deze tentoonstelling geeft een uitstekend overzicht van het Nederlandse architectuurbeleid van de afgelopen decennia. Iets dat nog niet eerder inzichtelijk gemaakt was en dat ons veel leert over welke vormen architectuurbeleid aan kan nemen en hoe daarmee een bouwcultuur kan worden beïnvloed. Door het online beschikbaar stellen is een belangrijke bron van informatie toegankelijk voor de beroepsgemeenschap en het grote publiek.”

Veelkleurige oogst

RIJK AAN ONTWERPKRACHT toont de veelkleurige oogst van de afgelopen decennia. Deze tentoonstelling laat een groot aantal plannen zien die zijn voortgekomen uit het stimuleringsbeleid en het opdrachtgeverschap van het rijk. In de tentoonstelling is ook ruim aandacht voor jong talent, internationalisering en ontwikkelingen in het architectuuronderwijs.

Na in 2016 en 2017 op verschillende plekken te zijn neergestreken, is er nu ook een digitale versie van de expositie gemaakt. Deze versie is online beschikbaar via ISSUU op de website van het College van Rijkadviseurs. De inhoud van de digitale editie bestaat uit de vier belangrijke thema’s uit de tentoonstelling: bouwen, stimuleren, opleiden en internationalisering.