Bezorgd - Debat over XXL logistiek

Logistiek en distributie horen bij onze economie, maar tot welke prijs? Het aantal XXL distributiecentra is de laatste jaren explosief gegroeid. Met oppervlaktes van zo’n 40 duizend vierkante meter of meer worden ze als enorme, raamloze dozen in het landschap neergezet. Het College van Rijksadviseurs, Vereniging Deltametropool en de TU Delft nodigen u uit voor een debat op 29 oktober over deze ontwikkeling.

Beeld: ©Harry Cock

Het College van Rijksadviseurs maakt zich zorgen over de verdozing van het landschap. Op sommige plekken verstedelijkt het landschap in hoog tempo, waardoor je steeds minder landschap overhoudt en het voor stadsbewoners steeds verder reizen is voor ze zich in het buitengebied bevinden. Landschap is niet oneindig beschikbaar. Moeten we ruimte blijven geven aan deze economische ontwikkeling ten koste van het landschap? Hoe kunnen we hier regie op voeren en waar kunnen we op sturen?

Ontwerpend onderzoek

Het College van Rijkadviseurs heeft Stec Groep gevraagd om een trendverkenning. Rademacher & De Vries heeft de afgelopen maanden gewerkt aan een ontwerpend onderzoek om de ruimtelijke impact van de verdozing van het landschap in kaart te brengen. Op basis van de resultaten stelt het College van Rijkadviseurs een advies op, dat deze middag wordt gepresenteerd. In het debat dat volgt, staan verschillende vragen centraal. Kunnen we logistiek verenigen met een aantrekkelijke leefomgeving? En wie kunnen we daarop aanspreken? Hoe gaan we in de toekomst winkelen, producten distribueren en terugnemen?

Aanmelden

Het College van Rijksadviseurs, Vereniging Deltametropool en de TU Delft nodigen belangstellenden van harte uit voor 'Bezorgd, een debat over XXL logistiek'. Het debat wordt gehouden op dinsdag 29 oktober van 14:30-17:00 uur in Het Nieuwe Instituut te Rotterdam. U kunt zich hier aanmelden. 

Beeld: ©Harry Cock