Rijksbouwmeester wil tbs-kliniek Oldenkotte teruggeven aan de natuur

In nauw overleg met het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Berkelland heeft Rijksbouwmeester Floris Alkemade voorgesteld om bij de voormalige tbs-kliniek Oldenkotte in Rekken ruimte te bieden aan een unieke ontwikkeling: ‘Het huis van de natuur’.  Op dinsdag 24 september informeerde Alkemade de gemeenteraad van Berkelland en andere direct betrokkenen over deze voorgenomen toekomstige ontwikkeling en zijn advies om dit object terug te geven aan de natuur. 

Teruggeven aan de natuur

Alkemade: ‘Als voormalige tbs-kliniek is het gebouw zo specifiek voor die functie gebouwd dat het eigenlijk niet voor andere doeleinden geschikt is, zeker niet in een regio die op dit moment zo nadrukkelijk met krimp te maken heeft. Sloop van het complex zou daarom de meest voor de hand liggende stap zijn. Maar we willen de streek niet met lege handen en een uitgegumde plek achterlaten. We stellen daarom voor om het gebouw na hergebruik van bruikbare materialen gecontroleerd terug te geven aan de natuur. Hierdoor kan een bijzondere plek van schoonheid en verwondering ontstaan waar de kracht van de natuur op fascinerende wijze kan worden beleefd. Aantrekkelijk niet alleen voor de bewoners van de streek zelf maar ook voor bezoekers ver daar buiten.’

‘Huis van de Natuur’

Het Rijksvastgoedbedrijf biedt geïnteresseerden de kans om deze voormalige tbs-kliniek te kopen en te transformeren tot een zogeheten ‘Huis van de  natuur’. Er wordt ingezet op ‘verval als ontwikkelkans’ waarbij het gebouw wordt teruggeven aan de natuur.  De nadruk ligt daarnaast op cultuur en recreatie. Het ‘Huis van de natuur’ kan een impuls geven aan de regio vanwege deze unieke transformatie.

Natuurontwikkeling

Het hoofdgebouw zal grotendeels - na een proces van demontage van herbruikbare materialen - langzaam maar zeker door het landschap worden overgenomen waardoor bijzondere natuurontwikkeling ontstaat. Bijgebouwen kunnen een (tijdelijke) herbestemming krijgen voor zover de nieuwe functies ten dienste staan van dit ‘Huis van de natuur’. Het bestaande object wordt opgenomen in een parkachtig landschap dat voor publiek toegankelijk is en gebruikt kan worden voor culturele en recreatieve doeleinden. Het hele gebied is circa 15 hectare groot.

Marktverkenning

Het Rijksvastgoedbedrijf zal via een nog op te starten markconsultatie aftasten of hiervoor een nieuwe eigenaar of een combinatie van partijen gevonden kan worden. Een transformatie waarbij een gebouw wordt teruggeven aan de natuur vond, voor zover bekend, nog niet eerder in Nederland plaats. Voor het Rijksvastgoedbedrijf is dit een uniek experiment.

Meer informatie over het ‘Huis van de natuur’ is hier te vinden.