Rijk en gemeenten werken samen in leer-, werk- en woonomgeving voor kwetsbare jongeren

Op 27 september is de samenwerking tussen Rijk met pilotgemeenten Maastricht en Leeuwarden bekrachtigd om de haalbaarheid van het programma ‘Skills in de Stad’ te onderzoeken. Met het programma kan door samenwerking tussen bedrijfsleven, scholen en gemeente een leer-, werk- en woonomgeving voor kwetsbare jongeren worden gerealiseerd. 'Skills in de Stad' is een van de ambassadeursprojecten van de Rijksbouwmeester.

vlnr Raymond Knops (Staatssecretaris Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties), Friso Douwstra (wethouder Leeuwarden) Bert Jongen (wethouder Maastricht)

Staatssecretaris Raymond Knops, wethouder Bert Jongen (gemeente Maastricht) en wethouder Friso Douwstra (gemeente Leeuwarden) ondertekenden hiervoor op 27 september een intentieovereenkomst.

Stabiele woonsituatie

Nederland telt veel jongeren die zonder schooldiploma of door andere omstandigheden moeilijk een baan vinden en aan de zijlijn staan. Deze jongeren verdienen een extra steuntje in de rug om aan de slag te kunnen gaan. Met het programma ‘Skills in de Stad’ kan door samenwerking tussen bedrijfsleven, scholen en gemeente een leer-, werk- en woonomgeving voor deze jongeren worden gerealiseerd. Zij krijgen coaching en praktische vaardigheden aangeleerd en kunnen ze vervolgens makkelijker een baan vinden. De aanpak onderscheidt zich door de jongeren ook te huisvesten in dezelfde omgeving. Een stabiele woonsituatie is voor kwetsbare jongeren van groot belang.

Maastricht en Leeuwarden

De gemeente Maastricht gaat samen met het Rijksvastgoedbedrijf onderzoeken of het mogelijk is de voormalige kazerne van de Koninklijke Marechaussee aan de Scharnerweg hiervoor geschikt te maken. In Leeuwarden is het leegstaande rijkskantoor aan het Jacob Catsplein en een voormalige school van de gemeente in beeld als locatie.

Regionaal Ontwikkelprogramma

Het programma Skills in de Stad is opgenomen in het Regionaal Ontwikkelprogramma van het Rijksvastgoedbedrijf. Met de inzet van rijksvastgoed wil het Rijk bijdragen aan maatschappelijke initiatieven in gemeenten. Het project is ook een ambassadeursproject van de Rijksbouwmeester.