Gouden Piramide: inschrijving gestart!

De inschrijving van de Gouden Piramide 2020 is van start gegaan. Alle opdrachtgevers van een uitgevoerd - of bijna uitgevoerd project - kunnen meedingen naar deze Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeversschap.

De Gouden Piramide is de tweejaarlijkse rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap. Meedingen kan met elk uitgevoerd of bijna uitgevoerd project waaraan een architectonisch, stedenbouwkundig of landschappelijk ontwerp ten grondslag ligt. Dat kan een enkel bouwwerk of een openbare ruimte zijn, maar ook een compleet stadsdistrict of natuurgebied. Het kan om een nieuwe ontwikkeling gaan, maar ook om herbestemming, renovatie of tijdelijk gebruik. Het gaat om de durf en ambitie achter het project. Om de vernieuwing die is gezocht, en de manier waarop.

Alle opdrachtgevers kunnen voor de prijs in aanmerking komen. Particulieren, instellingen, bedrijven, corporaties, overheden, ontwikkelingscombinaties, enzovoort. Alleen de rijksoverheid zelf is van deelname uitgesloten. Opdrachtgevers die willen deelnemen, kunnen zich inschrijven tot vrijdag 13 december 2019 om 17.00 uur.

Jury

De ingezonden projecten worden beoordeeld door een jury, onder leiding van rijksbouwmeester Floris Alkemade. Daarnaast hebben de volgende personen zitting in de jury:

  • Loes Driessen, portfoliomanager bij Amvest;
  • Sofie van den Enk, journalist en presentator;
  • Tom Frantzen, architect-ontwikkelaar en winnaar van de Gouden Piramide 2018;
  • Wim Hazeu, bestuurder bij Wonen Limburg;
  • Stefan Kuks, watergraaf van het waterschap Vechtstromen;
  • Miranda Reitsma, stedenbouwkundige;
  • Bart de Zwart, onderzoeker-docent Stedelijke en regionale ontwikkeling bij Fontys Hogescholen.

Inschrijven

De Gouden Piramide bestaat sinds 2003 en is een initiatief van de ministeries van BZK en OCW. De winnaar ontvangt een speciaal ontworpen trofee en een bedrag van 75.000 euro. De resultaten worden gepresenteerd in een boek en een documentaire die beide rond de dag van de prijsuitreiking verschijnen. Alle deelnamevoorwaarden en het digitale inschrijfformulier zijn te vinden op de website de Gouden Piramide.