Rijksbouwmeestercongres: The Meaning of Life

Onder grote belangstelling vond afgelopen week voor de tweede maal het Rijksbouwmeestercongres plaats op de Pier van Scheveningen. Onder leiding van Hasna El Maroudi gingen onder meer Kim Putters (Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau) en Floris Alkemade (Rijksbouwmeester) op zoek naar het antwoord op de vraag: Herkennen we ‘The Meaning of Life’?

Verbinding

Kim Putters sprak over het belang van samenwerken met burgers als het gaat over de totstandkoming van beleid. Dat gebeurt nu nog onvoldoende. 'Bij veel beleidsmakers ligt de burger als verwarrend fenomeen op tafel!', aldus de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Mensen willen volgens hem in controle blijven over de beslissingen en keuzes die er genomen worden in de wijk. Putters sprak met enthousiasme over Panorama Nederland, een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. 'De visie ligt er in de vorm van Panorama Nederland. Nu moeten we gaan zorgen voor verbinding met de bevolking en draagvlak creëren.'

Mechanisatie

Floris Alkemade bood de bezoekers stof tot nadenken door stil te staan bij hoe mechanisatie onze levens en moraal veranderd heeft. 'Kijk hoe de maatschappij omgaat met de meest kwetsbaren, daar lees je de waarden aan af', zo citeerde hij de Franse filosofe Simone de Beauvoir. 'Is dit hoe we de wereld bedoeld hebben?'. Alkemade riep de zaal op verantwoordelijkheid te nemen voor menselijk, collectief gedrag en sterk genoeg te zijn om in onze eigen tijd te leven.

Jantine Kriens (Directeur VNG) opende het congres. Vervolgens vond er een tafelgesprek plaats tussen Jeanne van Heeswijk (kunstenares), Abdelhamid Idrissi (Amsterdammer van het jaar 2018) en Yasin Torunoglu (wethouder wonen, wijken, werk en ruimtelijke ontwikkeling in Eindhoven). Josse de Voogd (geograaf) en Floris Alkemade reflecteerden op dit gesprek. De bijeenkomst werd afgesloten met een column van Daan Roovers (Denker des Vaderlands): De volksvergadering van Athene is zo slim om een bouwmeester om advies te vragen als ze moeten beslissen over een te verrijzen bouwwerk en een scheepsbouwmeester als het om de vloot gaat. Maar als het om rechtvaardigheid gaat, is er geen consensus over de vraag wie daarin kan adviseren.'