Second Life op de Gevelbeurs Rotterdam

Hoe maak je naoorlogse gebouwen geschikt voor 2050? Studenten en onderzoekers van de TU Delft werkten recent aan het project Second Life: een vijftal representatieve case studies in opdracht van Atelier Rijksbouwmeester en het AMC naar een aantal rijksgebouwen en het AMC. Er is ontwerpend onderzoek gedaan op een vijftal thema’s te weten: energie productie, energie reductie, circulariteit, cultuurgeschiedenis en flexibiliteit. De resultaten toonden ze eind januari tijdens de Gevelbeurs in Rotterdam.

De gebouwen van het Rijksvastgoedbedrijf en het grootste ziekenhuis van Nederland staan voor een grote vernieuwingsopgave. De klimaatdoelen die zijn gesteld voor 2050 vereisen nieuwe inzichten, afwegingen en mogelijkheden voor verbetering. Hoe maken we de overstap naar hernieuwbare energie en welke plaats is er voor circulariteit en binnenklimaat binnen de vernieuwingsopgave? Wat staat er op de politieke agenda aangaande energie- en materiaalgebruik? Welke varianten zijn er mogelijk en bevinden die zich op een lijn met grote investeringen die energieneutraliteit als doel hebben? De gebouwen hebben zowel een architectonische- als een gebruikerswaarde. En hoe ga je om met een lange periode van waardevermindering? 

Vijf case studies

Studenten en onderzoekers van de TU Delft doken in dit interdisciplinaire project en deden een vijftal representatieve case studies naar gebouwen, te weten: het Belastingkantoor in Leeuwarden, het Paleis van Justitie in Arnhem, het AMC in Amsterdam, Bruggebouw Oost over de Utrechtsebaan en het Prins Clausplein en de Knip in Amsterdam Sloterdijk. Ze zijn goed op weg de eerste resultaten te analyseren en te exposeren. Doel is dit voorjaar markt en geïnteresseerden goed te informeren welke kansen er voor de toekomst liggen.