Kick off bijeenkomst Panorama Lokaal

De tweede fase van de prijsvraag Panorama Lokaal is officieel van start gegaan. Donderdag 13 februari vond de kick off bijeenkomst plaats in Utrecht. 21 geselecteerde teams gaan de komende maanden aan de slag om nieuwe energie te geven aan de wijken Mosterdhof in Westervoort, Bargeres in Emmen, Haarlem Schalkwijk, Julianadorp in de gemeente Den Helder, Rotterdam Beverwaard, Tilburg-Noord, Westwijk in Vlaardingen.

De drie teams die voor elk van de zeven locaties zijn geselecteerd kregen volop ruimte om met de gemeenten, corporaties, waterschappen en andere lokale uitschrijvers kennis te maken. En ook de initatiefnemers van de prijsvraag – vier ministeries, Aedes, RCE en Staatsbosbeheer, wisselden relevante kennis uit met ontwerpteams en locaties. Daarnaast benaderden verschillende sprekers de integrale aanpak vanuit verschillende perspectieven. Anke van Hal van Nyenrode Business Universiteit sprak over de kansen om betere wijken te creëren dankzij de energietransitie. Het experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken laat zien dat de transitie naar aardgasvrij juist in kwetsbare wijken kan fungeren als vliegwiel voor andere opgaven. Hoogleraar aan de VU Hans Boutelier legde aan de hand van de metafoor van de jazz uit dat maatschappelijke complexiteit leidt tot nieuwe verhoudingen tussen overheid, professionals en burgers en juist nieuwe energie en inspiratie kan opleveren in plaats van chaos. Maarten van Poelgeest van AEF koppelde het ‘slim combineren’ van opgaven aan de praktische uitvoerbaarheid, oftewel ‘slim financieren’.

Parallelsessies

Vervolgens konden bezoekers kiezen uit vier parallelsessies, waar experts een introductie gaven op thema’s waar de ontwerpteams mee te maken zullen krijgen: sociale structuren, nieuwe energie, stad en land verbinden en mobiliteit. Vanuit de verschillende departementen werd er een toelichting gegeven op relevante beschikbare kennis en programma’s.

Advies aan ontwerpteams

Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving Daan Zandbelt interviewde een aantal stuurgroepleden en wethouders over hun advies aan de ontwerpteams. Wensen als ‘realiteitszin’ en ‘praktische uitvoerbaarheid’ kwamen hier naar voren, evenals ‘rekening houden met de politieke context’. Een winnend plan brengt verwachtingen en verplichtingen met zich mee, zowel bij burgers als de gemeenteraad. De wethouders zien het als hun taak verschillende partijen bij elkaar te brengen en politieke wil te kweken met behulp van een goed ontwerpplan.

Rijksbouwmeester Floris Alkemade sloot namens het College van Rijksadviseurs en de andere initiatiefnemers de bijeenkomst af met een presentatie over Panorama Nederland.