Inspiratie voor tijdelijke coronamaatregelen in de openbare ruimte

De coronapandemie vraagt om gedragsaanpassingen in de openbare ruimte. De overheid doet een beroep op het gezond verstand van Nederlanders: geef elkaar de ruimte. En dat werkt. Op veel plekken gaat afstand houden vanzelf. Maar daar waar veel mensen samenkomen, ontstaan soms knelpunten: fietsers op een kluitje voor een verkeerslicht, voetgangers die elkaar nauwelijks kunnen passeren, wachtende ouders die elkaar voor de voeten lopen bij het schoolplein.

Corona houd afstand
Beeld: ©Proshots

Voor deze knelpunten heeft het College van Rijksadviseurs een aantal ontwerpsuggesties verzameld. Deze suggesties kunnen inspiratie bieden aan gemeenten.

Tijdelijke maatregelen

Het College adviseert om op de korte termijn tijdelijke maatregelen toe te passen, die ook weer terug te draaien zijn. Juist in deze periode, waarin nog veel onbekend is, is het belangrijk om geen overhaaste beslissingen te maken waar we later spijt van kunnen krijgen. Daarbij beroepen we ons enerzijds op recente studies die gedaan zijn in opdracht van het CRa - ‘Naar een schaalsprong op de fiets’ en het nog in ontwikkeling zijnde advies ‘Naar een gezonde stad te voet’ - en anderzijds op aansprekende voorbeelden uit binnen- en buitenland.

De anderhalvemetersamenleving is niet het ‘nieuwe normaal’ voor de inrichting van onze steden, zo stelt het College in het overzicht, maar een tussenfase die ruimte biedt voor experiment en reflectie: We moeten ons niet te veel laten leiden door de waan van de dag, maar deze periode gebruiken om na te denken hoe we willen dat onze openbare ruimte er straks uitziet en gebruikt gaat worden. Hoe kan de openbare ruimte bijdragen aan een aantrekkelijke, toegankelijke en gezonde stad? Sommige maatregelen kunnen bijdragen aan doelstellingen op de lange termijn, zoals gezonde stedelijkheid, klimaatadaptatie en het verhogen van de verblijfskwaliteit in dorpen en steden.