Boekpublicatie: Boer Doet Leven

De Nederlandse landbouw staat op een keerpunt. Steeds meer mensen beseffen dat het echt anders moet: duurzamer, met meer aandacht voor biodiversiteit, dierenwelzijn en het landschap. Op initiatief van Berno Strootman, Rijksadviseur voor het Landschap, verschijnt vandaag het boek Boer Doet Leven, Portretten van landschapsboeren. In het boek tonen twintig landschapsboeren dat het mogelijk is om tegelijkertijd voedsel en een aantrekkelijk landschap te produceren.

De roep om een landbouw die zorgvuldig omgaat met de kwaliteit van water, bodem en lucht wordt groter. Veel boeren willen best mee in die ontwikkeling, maar zijn onderdeel van een complex systeem dat veranderen moeilijk maakt. In Boer Doet Leven vertellen twintig landschapsboeren een positief, hoopvol en inspirerend verhaal. Zij zijn voorlopers die bloemrijke akkerranden, houtwallen, heggen en hagen een rol geven in hun bedrijfsvoering. Met volop kansen voor insecten, vogels én mensen.
Het Nederlandse landschap mag dan vooral onder invloed van de intensieve landbouw zijn uitgekleed, deze boeren laten zien hoe prachtig het weer kan worden.

De auteurs

BERNO STROOTMAN is de initiatiefnemer van dit boek. Hij is landschapsarchitect en adviseert van 2016 tot eind 2020 het kabinet in zijn rol als Rijksadviseur voor het Landschap.
CASPAR JANSSEN is schrijver en journalist en schrijft  onder meer voor De Volkskrant. In 2019 verscheen zijn boek Caspar loopt, een voettocht door de landschappen van Nederland.
JANTIEN DE BOER is schrijver en journalist en schrijft  onder meer voor de Leeuwarder Courant. In 2017  verscheen haar boek Landschapspijn, over de toekomst van ons platteland.

De fotografen

HARRY COCK fotografeert al decennia de veranderingen in het landschap en de bebouwde omgeving, en werkt al jaren voor de Volkskrant. Hij publiceerde onder meer Omstreken en Reddende Alledaagsheid.
SARAH WONG is portretfotograaf. Zij startte haar  fotocarrière in 1995 met een tentoonstelling op het Amsterdamse Museumplein over het milieu. Momenteel fotografeert ze voor organisaties die willen verduurzamen.

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft Boer Doet Leven vandaag digitaal in ontvangst genomen van melkveehouder Welmoed Deinum. In de video zegt de minister dat "als dit boek iets leert, het wel is dat elke boer zijn eigen weg naar verduurzaming kan lopen. En dat gaat natuurlijk het beste als het economische plaatje steeds meer klopt. Ik zie voor mezelf een rol weggelegd om het verdienvermogen nog verder te versterken. Bijvoorbeeld door het mogelijk te maken dat landschapsbeheer meer wordt beloond."

Meer informatie

Boer Doet Leven, Portretten van landschapsboeren is hier te bestellen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat of mailen naar susanne.goossens@rijksoverheid.nl.