Kennisbijeenkomst: Het geheugen van het ontworpen landschap

Het Nieuwe Instituut nodigt ontwerpers, onderzoekers, archiefbeheerders en beleidsmakers uit om op 4 maart van gedachten te wisselen over het erfgoed van het ontworpen landschap. Waardevol archiefmateriaal gaat nu verloren omdat een beleidsstrategie of concrete opvangplek ontbreekt. Maar wat is een werkbare oplossing die past bij deze tijd en de middelen die er zijn? Hoe kunnen we stapsgewijs toewerken naar een Collectie Nederlandse Tuin- en Landschapsarchitectuur? In 2018 kaartte het College van Rijksadviseurs haar zorgen aan over het beheer en ontsluiting van de archieven van tuin- en landschapsarchitecten bij minister Van Engelshoven van OCW.

Beeld: B+B. Toekomstscenario IJmeer/Almere, Nederland Nu als Ontwerp 1987. Collectie B+B

De Rijksadviseurs stelden in hun brief dat - gelet op de beeldbepalende en culturele betekenis van deze discipline voor onze leefomgeving - het te betreuren is dat richtlijnen en beleid voor de archieven van de tuin- en landschapsarchitecten ontbreken. Het landschap om ons heen heeft voor het overgrote deel vorm gekregen door mensenhanden en is vaak doelbewust ontworpen. Kennis van dat ontwerp, en van de stappen die leidden tot de uiteindelijk ingrepen, is van groot belang voor het begrijpen van het landschap van vandaag en het nadenken over de opgaven van de toekomst. 

Onderzoek

Het materiaal dat bewaard wordt in het Nationaal Archief, Het Nieuwe Instituut, Speciale Collecties WUR, regionale archieven en stadsarchieven is zeer waardevol maar geeft slechts een gefragmenteerd beeld van de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur. Om te kunnen voortbouwen op het verleden en dat als tijdsbeeld en cultuurdaad een rol te laten spelen in vernieuwing, is het van belang waardevol materiaal duurzaam te bewaren en ontsluiten.
Het Nieuwe Instituut is daarom in opdracht van het Ministerie van OCW een onderzoek gestart naar een mogelijk verzamelbeleid ten aanzien van tuin- en landschapsarchitectuurarchieven. Het onderzoek mondt uit in een advies dat in mei 2021 wordt aangeboden aan de minister.

Online kennisbijeenkomst

Het Nieuwe Instituut nodigt ontwerpers, onderzoekers, archiefbeheerders en beleidsmakers uit om tijdens de online bijeenkomst op 4 maart mee te denken over hoe we om willen gaan met het erfgoed van het ontworpen landschap. Wat is een werkbare aanpak die past bij deze tijd en de middelen die er zijn? Een aantal onderwerpen zullen gezamenlijk worden verdiept, zoals het concept van een netwerkarchief, het belang van onderwijs, onderzoek, ontsluiting en debat, en de rol van de huidige ontwerppraktijk. Met de uitkomsten van de bijeenkomst worden het onderzoek en het advies verder aangescherpt. 

Lees meer over het onderzoek.

Programma

In het eerste deel van het programma worden het onderzoek en conceptadvies gepresenteerd en besproken. In het tweede deel zal in kleinere groepen onder leiding van experts dieper in worden gegaan op onderwerpen die daarin aan de orde komen. Voormalig Rijksadviseur Berno Strootman en Rijksadviseur Jannemarie de Jonge zullen beiden een bijdrage leveren aan het debat. Meer informatie staat binnenkort op de website van Het Nieuwe Instituut.

Datum: 04 maart 2021
Tijd: 14.00 - 16.30 uur
Locatie: Het Nieuwe Instituut Online
Aanmelden: deelname is gratis, u kunt een ticket reserveren via Eventbrite. Na aanmelding ontvangt u een link naar het online platform.