Rijksbouwmeester adviseert gemeente Eemsdelta

Rijksbouwmeester Floris Alkemade gaat de gemeente Eemsdelta helpen om de versterkingsopgave te combineren met een ruimtelijke visie op het gebied. Hij bracht eind maart een bezoek aan de gemeente en bezocht daarbij ook verschillende versterkingsprojecten in de Groningse gemeente.
 

Rijksbouwmeester Floris Alkemade en wethouder Annalies Usmany-Dallinga

Wethouder Annalies Usmany-Dallinga: "Onze missie is het realiseren van een toekomstbestendig en leefbaar Eemsdelta waarin we met respect omgaan met onze rijke cultuurhistorie. De versterkingsopgave is een enorme opgave, waarbij wij alle hulp kunnen gebruiken om deze doelen te halen. De Rijksbouwmeester helpt ons om met andere ogen te kijken naar de economische ontwikkelingen en de kansen in onze gemeente. Deze hulp grijpen we daarom met beide handen aan."

Streekeigen bouwcultuur

Het Atelier Rijksbouwmeester richt haar hulp in de gemeente Eemsdelta op drie ruimtelijke domeinen: Bouwen en Wonen, Cultuurhistorie en Erfgoed en Gezondheid en Zorg. Atelier Rijksbouwmeester gaat bijvoorbeeld adviezen maken voor aan stedenbouwkundigen en inspiratiebijeenkomsten met bewoners organiseren over de toekomst van de gemeente. Voor het onderdeel Bouwen en Wonen geeft de Rijksbouwmeester in het uitvoeringsplan het advies om een streekeigen bouwcultuur verder te ontwikkelen: "Het is belangrijk om de aandacht te richten op de nieuwe ‘Groningse’ bouwstijl die is afgestemd op de risico’s en mogelijkheden in het aardbevingsgebied.’’

Inspiratiebron voor ruimtelijke plannen en versterkingsprojecten

Het Atelier Rijksbouwmeester verwacht dat hun ideeën inspiratiebron gaan worden voor toekomstige ruimtelijke ontwerpen. Onderdelen van de advisering kunnen ook gebruikt worden bij het maken van de gemeentelijke omgevingsvisie.