Nog niet afgeschreven: Inspirerende bouwkunst na 1965

Vandaag verschijnt Inspirerende bouwkunst, een boek dat ingaat op de tijdgeest, ideeën en totstandkoming van de zogenoemde Post 65-gebouwen. Het gaat veelal om doelmatige gebouwen, vaak bijzonder in hun architectonische opzet en innovatieve aanpak, maar nog niet altijd als zodanig herkend en gewaardeerd. Dat maakt ze kwetsbaar.

Kaft boek inspirerende bouwkunst

Nederland heeft een belangwek­kende architectuurcultuur, die ook in de recente, naoorlogse geschiedenis bijzondere gebouwen heeft opgeleverd – deels in bezit van het Rijksvastgoedbedrijf. Het boek Inspirerende Bouwkunst beschrijft 22 projecten die zijn aangemerkt als Inspirerende Bouwkunst, met originele tekeningen, historische beelden en foto’s van de huidige staat.

Van het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken, de ‘Apenrots’, tot de knaloranje penitentiaire inrichting De Schie in Rotterdam. Het boek zoomt in op hun – deels verborgen – architectonische kwaliteiten, stedenbouwkundige context en samenhang met de ruimtelijke omgeving en gebouwgebonden kunst in die periode. Het nodigt uit tot waarnemen en waarderen.

De vraag is nu ook hoe we deze en andere Post 65-gebouwen goed kunnen laten aansluiten op de gebruiks- en duurzaamheidseisen in de toekomst. Het boek werpt dan ook een blik vooruit door de ogen van een komende generatie ontwerpers. Zij bieden een prikkelende kijk op de mogelijke transformatie van de Post 65-objecten. Waar sloop een onherstelbare breuk betekent met het verleden, kunnen nieuwe inzichten en innovatieve strategieën een tweede, duurzaam leven voor de gebouwen inluiden.

Online beschikbaar

Inspirerende Bouwkunst is samengesteld op initiatief van Floris Alkemade, rijksbouwmeester van 2015 tot en met 2021, het Atelier Rijks­bouwmeester en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in samenwerking met de Technische Universiteit Delft en de Vrije Universiteit Amsterdam. De publicatie is tot stand gekomen met medewerking van Het Nieuwe Instituut Rotterdam. De publicatie is online beschikbaar. Het boekwerk is in zeer beperkte oplage gedrukt. Een gedrukt exemplaar kan per e-mail worden opgevraagd.