Agenda: de 22e eeuw begint nu

Het College van Rijksadviseurs gebruikt de periode 2021-2024 om letterlijk een eeuw vooruit te kijken. Niet op zoek naar mooie vergezichten, maar juist om terug te redeneren: wat moeten we nú doen. Breed samengestelde ontwerpateliers vormen daarvoor de basis. Dat staat in de Agenda van het College, die vandaag is gepubliceerd.

kaart van nederland

Het College van Rijkadviseurs stelt in zijn agenda dat de opgaven waarvoor we staan, groot zijn. Of het nu gaat om klimaat, energie, mobiliteit, economie, landbouw, water of sociale rechtvaardigheid: we zullen anders met onze ruimte moeten omgaan: alle claims en eisen passen simpelweg niet meer. In plaats van meer en groter, moet het anders en beter.

Om nu de juiste beslissingen te nemen over deze complexe opgaven is het belangrijk om ver vooruit te kijken. Alleen dan kunnen we achterhalen, wat nu verstandig is om te doen. Want dat we moeten handelen, dat staat buiten kijf. Het College wil niet een stip op de horizon zetten, maar de hele horizon met scenario’s verkennen. Niet voor de komende twintig of dertig jaar, maar voor minstens honderd jaar. Daarbij neemt het College de lagenbenadering als uitgangspunt: eerst de ondergrond op orde, dan de netwerken en tot slot de occupatie.

Voor het eerst maakt de advisering over het Rijksvastgoed integraal onderdeel uit van de plannen van het College van Rijkadviseurs. Het College ziet kansen die het Rijksvastgoed biedt om koppelingen en dwarsverbanden tot stand te brengen en om ruimtelijke kwaliteit een impuls te geven.

Toekomstatelier NL2100

Het College van Rijksadviseurs zet ontwerpend denken in als methode om uit te zoomen, het speelveld groter te maken in tijd en ruimte en sectoraal denken te overstijgen. Daaraan koppelen we ontwerpend handelen: concrete projecten die zorgen voor doorbraken en stroomversnellingen. Het College start daarom Toekomstatelier NL2100, een langlopend ontwerpatelier om een gedeeld beeld te ontwikkelen van de strategische keuzes die nodig zijn voor een toekomstbestendig Nederland. Het verkent daarbij de lange termijn om voor de korte termijn tot concrete maatregelen te komen die de tand des tijds kunnen doorstaan.