Veel belangstelling voor prijsvraag Oirschot

Er is veel belangstelling om deel te nemen aan de ontwerpprijsvraag ‘Een nieuwe bouwcultuur - Ontwerpprijsvraag biobased en natuurinclusief bouwen in Oirschot’. De prijsvraag in Oirschot is de eerste prijsvraag binnen het programma ‘Een nieuwe bouwcultuur’, waarmee het College van Rijksadviseurs biobased en natuurinclusief bouwen wil stimuleren. Doel van dit initiatief is om vernieuwing en versnelling samen te laten vallen met de verduurzaming van de woningbouw, waarbij de bouw in balans is met zijn natuurlijke omgeving.

Oirschot - plangebied gezien vanuit noorden
Beeld: ©Crista Castelijns / Crista Castelijns

De prijsvraag heeft betrekking op de locatie De Kemmer-Eindhovensedijk in Oirschot. De komende 10-15 jaar is daar plek voor 400 woningen. Diverse teams van stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en architecten hebben laten weten dat ze graag meedoen aan de prijsvraag. De opdracht is om een stedenbouwkundige visie te ontwikkelen die de landschappelijke kwaliteiten versterkt en het beste van de mogelijkheden van biobased en natuurinclusief bouwen benut.
Wethouder Piet Machielsen is blij met de belangstelling. “Wij zijn als gemeente voor dit mooie gebied op zoek naar inspirerende ontwerpen en businesscases, die laten zien dat biobased en natuurinclusief bouwen haalbaar, betaalbaar en schaalbaar is binnen een duurzame gebiedsontwikkeling. Mooi dat er veel animo is!”

Selectie

Uit alle reacties zijn nu vijf teams geselecteerd die anoniem verder aan de slag gaan met de opdracht. Vervolgens zal de jury op basis van de voorlopige resultaten nog eens een selectie maken, zodat er drie teams overblijven voor een verdere uitwerking en presentatie van hun voorstellen.

Presentatie

De resultaten worden later dit jaar breder gepresenteerd: er zal in Oirschot een tentoonstelling worden ingericht, waarbij iedereen de voorstellen kan bekijken en er een mening over kunnen vormen. De gemeente zal dit nog nader bekend maken.
De prijsvraag is uitgeschreven door de gemeente Oirschot in samenwerking met het College van Rijksadviseurs en Architectuur Lokaal.