New European Bauhaus

Het College van Rijksadviseurs is door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gevraagd nationaal aanspreekpunt te worden voor New European Bauhaus (NEB).

New European Bauhaus

Eind 2020 deed EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen een oproep om de klimaatdoelstellingen van de Europese Green Deal te koppelen aan sociale en culturele innovatie. Hiervoor zijn ontwerp- en verbeeldingskracht nodig. NEB is een oproep aan ontwerpers, wetenschappers, creatieve denkers, burgers en beleidsmakers om de duurzaamheidstransitie tastbaar te maken en dichter bij de mensen te brengen. Het NEB berust op drie pijlers: schoonheid, duurzaamheid en inclusiviteit.

“BEAUTIFUL, SUSTAINABLE, TOGETHER”

Europese partners

Inmiddels hebben meer dan 400 Europese partners zich aangemeld. Het CRa bevindt zich als NEB-partner in Nederland in goed gezelschap: van universiteiten en hogescholen tot ontwerpinstellingen, musea en erfgoedinstanties (zie de volledige lijst hier). De partners geven zelf vorm aan deze beweging met hun programma’s en projecten. Daarnaast zijn er vanuit Brussel regelmatig oproepen voor prijzen, subsidierondes, en evenementen zoals het NEB-festival van 9-12 juni in Brussel, waar het CRa aan deel neemt. Wij zullen regelmatig updates geven over NEB. Voor vragen kunt u mailen naar neweuropeanbauhaus@rijksoverheid.nl.