Koninklijke onderscheiding Floris Alkemade

Voormalig Rijksbouwmeester Floris Alkemade heeft op woensdag 30 maart 2022 een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Alkemade heeft in zijn functie van Rijksbouwmeester een exceptionele bijdrage geleverd aan de aanpak van complexe maatschappelijke opgaven op het terrein van migratie, wonen en klimaat.

Koninklijke onderscheiding Floris Alkemade

Floris Alkemade was de afgelopen jaren intensief betrokken bij diverse Rijksvastgoedprojecten, waaronder de renovatie van het Binnenhof en Paleis Huis ten Bosch. Hij maakte hij zich sterk voor het behoud van de publieke functie van voormalig Rijksvastgoed. Maar het is vooral de kracht van verbeelding dat zijn Rijksbouwmeesterschap typeert. Hij daagde ontwerpers uit door middel van ontwerpprijsvragen om niet alleen te kijken naar fysieke ontwerpen maar tegelijkertijd ook naar grote maatschappelijke opgaven zoals het tekort aan (betaalbare) woningen, eenzaamheid onder ouderen, verduurzaming van kerkgebouwen en nieuwe perspectieven voor het platteland. Zo inspireerde hij de beroepsgroep en liet hij aan politici en bestuurders zien hoe juist ontwerp kan worden ingezet om bij deze complexe vragen tot nieuwe oplossingen te komen. Met Panorama Nederland toonde hij een optimistisch toekomstperspectief van Nederland. Zijn essay 'De Toekomst van Nederland, de kunst van richting te veranderen' oogstte bij een breed publiek veel lof.

Gids en inspirator

Voormalig staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Knops noemde Floris Alkemade in zijn ondersteuningsbrief aan de Gemeente Meierijstad ‘een gids en inspirator van ruimtelijk Nederland’. Hij roemde Alkemades vermogen ‘het hoogste filosofische niveau te verbinden met wat hij hier en nu kan en moet doen’, evenals zijn betrokkenheid bij de renovatie van het Binnenhof. ‘Zijn ingrijpen is op cruciale momenten bepalend geweest en hij heeft excellent werk geleverd’, aldus Knops.