Naar inclusiever onderwijs

Tijdens de landelijke conferentie ‘Naar inclusiever onderwijs’ op 1 juni 2022 wordt aandacht gevraagd voor het belang van inclusief onderwijs. Middels een video onderstreept Rijksbouwmeester Francesco Veenstra dat belang en vraagt hij aandacht voor de stappen die er nodig zijn op het gebied van onderwijshuisvesting.

‘Voor mij gaat inclusief onderwijs over de ruimte in je hoofd en in je omgeving om anderen te ontvangen, en daarmee mee te kunnen bewegen met veranderende omstandigheden.’ De route naar inclusief onderwijs gaat volgens Francesco Veenstra ook over de omgeving waarin het onderwijs plaatsvindt. ‘Goede onderwijshuisvesting draagt niet alleen bij aan de kwaliteit en inclusiviteit van het onderwijs zelf, maar kan ook een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de leefomgeving en een wijk, buurt of dorp aantrekkelijker maken’.

‘Ik voorzie een radicaal andere leefomgeving dan zoals we die nu kennen.’

Francesco nodigt onderwijsprofessionals uit om daarbij ver vooruit te denken. Naar het jaar 2070, waarin de kinderen van nu als grootouders op het schoolplein staan. ‘Ik voorzie een radicaal andere leefomgeving dan zoals we die nu kennen.’

Marge

Om adaptief te kunnen zijn naar de toekomst pleit Francesco voor meer marge in regelgeving ten aanzien van onderwijshuisvesting. Marge voor inspirerend interventies, creativiteit en flexibiliteit. ‘Het korset van de onderwijsomgeving is strak aangetrokken waardoor er nauwelijks marge is voor inclusiviteit. Net als in de samenleving, net als in de openbare ruimte, net als tussen mensen is ook in de onderwijsomgeving meer ruimte nodig om mee te bewegen met de verandering die zich onvermijdelijk aandienen.’

De huisvesting van inclusief onderwijs is een dossier in ontwikkeling. Het College van Rijksadviseurs onderzoekt met haar team welke passende bijdrage zij aan deze ontwikkeling kan leveren.

Ook interessant

Lees het interview met Francesco Veenstra in Schooldomein (p. 8 - 11), 'De integrale opgave in perspectief'.