College van Rijksadviseurs stuurt visie aan de heer Remkes

Het College van Rijksadviseurs is aangesteld om het Rijk gevraagd en ongevraagd te adviseren over kwesties waar de kwaliteit van onze fysieke leefomgeving in het geding is. De stikstofopgave is onmiskenbaar zo’n kwestie. Het college heeft daarom zijn visie onder de aandacht gebracht bij de heer Remkes. 

Landelijk gebied