Ontwerpprijsvraag biobased en natuurinclusief bouwen in Zwolle van start

De aanmelding voor deelname aan de openbare Ontwerpprijsvraag biobased en natuurinclusief bouwen op de Nieuwe Veemarkt in Zwolle is vandaag geopend. De prijsvraag, die is uitgeschreven door de gemeente Zwolle, is de tweede prijsvraag binnen het programma Een nieuwe bouwcultuur, waarmee het College van Rijksadviseurs biobased en natuurinclusief bouwen wil stimuleren. Doel van dit initiatief is om vernieuwing en versnelling samen te laten vallen met de verduurzaming van de woningbouw, waarbij de bouw in balans is met zijn natuurlijke omgeving.

Beeld: Kristiaan Asscheman
Luchtfoto Nieuwe Veemarkt

Klimaatbestendige en gezonde woonomgeving

De gemeente Zwolle wil een stad worden waarin wordt gewoond en gewerkt in een klimaatbestendige, gezonde en gemengde woonomgeving. Deze woonomgeving bestaat uit gemengde woonlandschappen met levensloopbestendige, duurzame, flexibele woonconcepten die langdurig betaalbaar zijn voor meer groepen. Met de Ontwerpprijsvraag biobased en natuurinclusief bouwen op de Nieuwe Veemarkt in Zwolle roept de gemeente Zwolle architecten op om een ruimtelijk ontwerp te maken voor een bouwveld, passend in de gebiedsvisie Nieuwe Veemarkt. De bebouwing is biobased, natuurinclusief, betaalbaar en aanpasbaar. Het programma is gemengd en bevat wonen in diverse vormen, prijscategorieën en typen, een mobiliteitshub, kleinschalige werkruimten, (collectieve) voorzieningen en buitenruimten. Een deel van het bouwveld wordt uitgewerkt op woningniveau, inclusief (collectieve) buitenruimte.

Deelname, reglement en vragen

De prijsvraag is uitgeschreven door de gemeente Zwolle, in samenwerking met het College van Rijksadviseurs. Deelname aan de prijsvraag staat open voor architecten die, gelet op het multidisciplinaire karakter van de opgave, aanvullende expertise uit andere vakgebieden betrekken. De prijsvraag verloopt geheel digitaal volgens het reglement Een nieuwe bouwcultuur - Ontwerpprijsvraag Biobased en natuurinclusief bouwen op de Nieuwe Veemarkt in Zwolle.
De procedure betreft een ontwerpprijsvraag in twee ronden, volgend op een openbare voorselectie. Het reglement en de bijlagen kunnen worden gedownload op de webiste van Architectuur Lokaal.
De procedure is aangekondigd op TenderNed.
De vragenronde staat open tot en met 8 november 2022.

Aanmelding en voorselectie

De procedure betreft een ontwerpprijsvraag in twee ronden, volgend op een openbare voorselectie. Geïnteresseerden in deelname kunnen zich aanmelden door inzending van een portfolio dat bestaat uit bedrijfsmatige gegevens, referentieprojecten en een motivatie voor aanmelding. 
Aanmelden voor de voorselectie geschiedt via de website van Architectuur Lokaal.
De aanmeldingstermijn sluit op dinsdag 22 november, 10.00 uur (ochtend).

Een selectiecommissie selecteert maximaal vijf portfolio's. De inzenders hiervan worden uitgenodigd om deel te nemen aan de daadwerkelijke prijsvraag door een inzending te doen.

Prijsvraag

De eerste ronde van de prijsvraag heeft het karakter van een ideeënprijsvraag waarin aan de deelnemers wordt gevraagd om een globale visie in te zenden op een aangewezen bouwveld binnen het raamwerk van openbare ruimte, zoals dat in de gebiedsvisie is vastgelegd. Elk van de deelnemende teams ontvangt een tegemoetkoming in de kosten van € 3.000 excl. btw. Een onafhankelijke vakjury selecteert maximaal drie inzendingen voor uitwerking in de tweede ronde.
In de tweede ronde van de prijsvraag wordt aan de deelnemers gevraagd om hun visie uit te werken voor het bouwveld, inclusief een vrij te kiezen exemplarische deeluitwerking met businesscase.
De inzendingen worden tentoongesteld. De reacties van de bezoekers van de tentoonstelling worden ter beschikking gesteld aan de jury. De jury wijst één winnaar aan.
Elk van de deelnemende teams ontvangt een tegemoetkoming in de kosten van € 25.000 excl. btw. Hiermee wordt de prijsvraag afgesloten.

Vervolg

De gemeente Zwolle is voornemens om het winnende plan uit te voeren en hiertoe de grond uit te geven aan één of meerdere partijen. Hiertoe is de gemeente van plan om aan de winnaar een opdracht te verstrekken voor de ontwikkeling van het gemengde woon-werkblok binnen de gebiedsontwikkeling Nieuwe Veemarkt.

Jury

De jury die de inzendingen beoordeelt bestaat uit Francesco Veenstra, Rijksbouwmeester (voorzitter), Joke Dufourmont, Programmaontwikkelaar Circulaire Economie AMS Institute, Jan Willem van de Groep, Programmaregisseur Building Balance, Maike van Stiphout, Directeur DS Landschapsarchitecten, Vincent Taapken, Directeur/eigenaar New Industry Development B.V., Wouter Veldhuis, Rijksadviseur voor de Fysieke leefomgeving (stedenbouw/ wonen) en Gooitske Zijlstra, Placemaker. Secretaris van de jury is Cilly Jansen, Architectuur Lokaal.

Initiatief

De Ontwerpprijsvraag biobased en natuurinclusief bouwen op de Nieuwe Veemarkt in Zwolle is een initiatief van het College van Rijksadviseurs (CRa). Het initiatief wordt ondersteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, het Rijksvastgoedbedrijf en Staatsbosbeheer.

De gemeente Zwolle is de uitschrijver van de prijsvraag. Partners de Zwolse woningcorporaties SWZ, Openbaar Belang en Delta Wonen, vertegenwoordigd door SWZ. De uitvoering wordt begeleid door Architectuur Lokaal.