Oekraïense en Nederlandse ruimtelijke professionals bouwen netwerk voor wederopbouw Oekraïne

De oorlog in Oekraïne heeft steden tot puin gereduceerd en miljoenen mensen getroffen. Hoewel de oorlog nog in alle hevigheid woedt, is het goed nu al over de wederopbouw van het land na te denken. En daarbij te luisteren naar de behoeften van Oekraïners.

Logo UNUN

Met dat doel hebben Oekraïense en Nederlandse ruimtelijke professionals zich verenigd in het Ukraine - the Netherlands Urban Network (UNUN). Zodat zij met gezamenlijke denkkracht de uitdagingen van een duurzame en leefbare wederopbouw van Oekraïne het hoofd kunnen bieden. Het UNUN-netwerk speelt in op dringende behoeften zoals het zoeken naar werk, kennisuitwisseling en capaciteitsopbouw. Het UNUN-netwerk en online platform unun.nu worden op vrijdag 4 november tijdens het Stadmakerscongres in Rotterdam gepresenteerd.

Rijksbouwmeester Francesco Veenstra: “Wederopbouw van Oekraïne gaat niet alleen om asfalt, beton en stenen. Het gaat om een duurzaam, leefbaar en waardig herstel van het land. Ik roep de Nederlandse ontwerp- en bouwsector op om ontwerpkracht en kennis te delen en actief te worden binnen het UNUN-netwerk.”

Oleksandra Tkachenko: “Oekraïne staat voor een immense ruimtelijke opgave. En kan in de 21e eeuw de innovatieve voorloper worden op het gebied van stedenbouw en duurzaam ontwerp.”

Matching voor werk

Het netwerk zet de komende tijd in op het organiseren van studiobezoeken, onderwijsuitwisseling, workshops en een lezingenserie. Oekraïense architecten, landschapsontwerpers en stedenbouwkundigen op zoek naar werk in Nederland, kunnen via de website in contact komen met Nederlandse ontwerp- en ingenieursbureaus die bereid zijn mensen uit Oekraïne (tijdelijk) in dienst te nemen.

UNUN is een gezamenlijk initiatief van Oekraïense ruimtelijk professionals in Nederland, het College van Rijksadviseurs, AIR Rotterdam, Independent School for the City, Het Nieuwe Instituut, Planbureau voor de Leefomgeving, Kuiper Compagnons en Orange Architects.