Woonzorgchallenge van start: samen werken aan nieuwe vormen van wonen en zorg

Samen met bewoners uit Den Haag Zuidwest en zorgorganisatie Middin gaven Rijksbouwmeester Francesco Veenstra, Gijsbert van Herk (Staedion) en Korrie Louwes (gemeente Den Haag) op 23 mei de aftrap voor de Woonzorgchallenge. Dit is een nieuw instrument voor woningcorporaties om locaties zowel sociaal als ruimtelijk te ontwikkelen.

Hiermee helpt het College van Rijksadviseurs - ondersteund door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - bij het realiseren van nieuwe vormen van wonen en zorg. De Woonzorgchallenge wordt ontwikkeld op een pilotlocatie in Den Haag Zuidwest en is aangereikt door woningcorporatie Staedion.

Beresteinlaan 629-635 in Den Haag Zuidwest
Beresteinlaan 629-635 in Den Haag Zuidwest

Co-creatie met bewoners

Nederland vergrijst. De vraag naar zorg groeit en het aantal mensen dat die zorg kan leveren neemt af. Dat vraagt om het ontwikkelen van veerkrachtige wijken en toegankelijke woningen en buurten waarin mensen zich thuis en verbonden voelen, en naar elkaar omzien. In de Woonzorgchallenge werken bewoners samen met multidisciplinaire teams van ontwerpers, sociaal ondernemers en zorgprofessionals. In co-creatie komen zij in een paar overzichtelijke stappen tot de meest passende invulling van een locatie, inclusief een woonzorgconcept.

Gezamenlijke opgave

Staedion wil toegankelijke, veilige en passende woningen aanbieden aan ouderen. Hierbij wordt het steeds belangrijker om het gat tussen langer thuis wonen en wonen in een instelling op te kunnen vullen. Gijsbert van Herk: ”Met de Woonzorgchallenge bouwen we in co-creatie met de bewoners van het complex en samen met buurtbewoners aan vernieuwende woonzorgconcepten. Daarnaast is het belangrijk de drempel te verlagen om mee te doen en ons niet laten belemmeren door ‘van wie is wonen en zorg?’. Zodat het door meerdere partijen wordt omarmd, want het is een gezamenlijke opgave: voor de zorginstelling, gemeente, woningcorporatie en andere maatschappelijke partners.”

Kansen voor Den Haag Zuidwest

Korrie Louwes: “Het is prachtig om te zien dat hier in Zuidwest verschillende partijen samen de handschoen oppakken om op innovatieve manieren wonen en zorg bij elkaar te brengen, specifiek nu voor ouderen. Dat heeft de toekomst en biedt volop kansen. Voor de ouderen zelf, voor de arbeidsmarkt en voor Zuidwest; de gemeente ondersteunt dit dan ook van harte.”

Barbara Schildkamp (Middin): “Het is een unieke kans om met elkaar te werken aan een complex dat klaar is voor de toekomst.

Pilotlocatie Beresteinlaan, Den Haag Zuidwest

De pilotlocatie voor de Woonzorgchallenge is het complex aan de Beresteinlaan 629-635 in Den Haag Zuidwest. Dit complex bestaat uit 74 driekamerappartementen voor senioren en in de plint een woonlocatie van zorgorganisatie Middin. Zowel de bewonerscommissie als Middin zijn erg enthousiast over de Woonzorgchallenge. Barbara Schildkamp (Middin): “Het is een unieke kans om met elkaar te werken aan een complex dat klaar is voor de toekomst. En dat gaat niet alleen over toegankelijkheid en duurzaamheid, maar ook over hoe je met elkaar samen leeft en de zorg organiseert”.

Wil Hartgrink (bewonercommissie): “Ik zie onder de bewoners in ons complex veel eenzaamheid.

Bewoners Beresteinlaan

Meer ontmoeting en onderling contact

Wil Hartgrink (bewonercommissie): “Ik zie onder de bewoners in ons complex veel eenzaamheid. En ik begrijp dat dat ook geldt voor de cliënten van Middin. De Woonzorgchallenge is al direct een aanleiding geweest voor veel meer contact tussen ‘boven en beneden’, we maken al plannen om samen te koken. Ik zie er naar uit om samen met de ontwerpteams ideeën te bedenken die leiden tot meer ontmoeting en onderling contact.”  

Innovatielab Den Haag Zuidwest

De aftrap voor de Woonzorgchallenge vond plaats op de eerste bijeenkomst van het Innovatielab, een initiatief van Staedion. Door het inzetten van ontwerpkracht in co-creatie met bewoners en professionals wordt er in het Innovatielab Den Haag Zuidwest gewerkt aan innovatieve oplossingen door onder meer inspiratiesessies en challenges.

Vlnr: Francesco Veenstra (Rijksbouwmeester), Korrie Louwes (Gemeente Den Haag), Gijsbert van Herk (Staedion), Wil Hartgrink (Bewonerscommissie), Barbara Schildkamp (Middin) en Jeroen Laven (Gemeente Den Haag)