CRa lanceert magazine Biobased & natuurinclusief renoveren van corporatiebezit

Biobased en natuurinclusief renoveren van corporatiebezit is haalbaar, betaalbaar en schaalbaar. Tegelijkertijd voegt het kwaliteit toe aan woningen en woonomgevingen. Dat blijkt uit een ontwerptraject voor de verduurzaming van sociale huurwoningen van het College van Rijksadviseurs (CRa) samen met woningcorporaties en Aedes. Drie ontwerpteams deden ontwerpend onderzoek, elk voor een andere woningbouwcorporatie. Kwaliteit stond binnen het ontwerptraject voorop. In het magazine Biobased en natuurinclusief renoveren van corporatiebezit leggen teams en corporaties verslag van drie verschillende casussen.

Ganzen bij MUWI-flat in Vlaardingen

Er zijn veel nieuwe woningen nodig en er moeten ook nog eens miljoenen huizen van het gas af en geïsoleerd worden. En dat zo duurzaam mogelijk. Met bijna 2,4 miljoen sociale huurwoningen in het bezit is dit voor de woningbouwcorporaties een enorme verduurzamingsopgave, maar ook een kans. Want als het corporaties lukt deze miljoenen woningen biobased en natuurinclusief te verbouwen, kunnen ze een enorme slag slaan. Het CRa wil goede voorbeelden delen en kennis ontwikkelen om de risico’s voor woningbouwcorporaties te minimaliseren. En corporaties meekrijgen in de beweging naar verduurzaming, naar biobased, natuurinclusief, mét een hoge mate van aandacht voor schoonheid.

Waarom biobased & natuurinclusief?

Met het programma Een Nieuwe Bouwcultuur wil het CRa biobased en natuurinclusief bouwen stimuleren. In de hele keten: van de teelt van gewassen tot toepassing in de bouw. De brede verduurzamingsopgave van woningbouwverenigingen is een goed voorbeeld van hoe het CRa Een Nieuwe Bouwcultuur in de praktijk kan brengen om een grote slag te slaan met biobased en natuurinclusief bouwen. Materialen die afkomstig zijn uit de levende natuur zijn milieuvriendelijker tijdens productie, gebruik en afstoting. Voor woningbouwcorporaties leveren deze materialen bovendien dezelfde energetische verbetering van een woning op als het gebruik van traditionele bouwmaterialen. De materialen kunnen tijdens de levensduur van een gebouw opnieuw groeien. Zo komt ook circulariteit in beeld. Door natuurinclusief bouwen toe te passen, draagt een gebouw bij aan de lokale biodiversiteit en natuur. Ook helpt het ons beter voor te bereiden op extreme weersomstandigheden, zoals hittegolven en overstromingen als onderdeel van klimaatadaptatie.

Over het ontwerptraject

In februari 2023 zijn drie teams van experts van start gegaan met ontwerpend onderzoek, elk voor een andere woningbouwcorporatie. Hoewel de contexten verschillen, hebben de onderzochte casussen gemeenschappelijke kenmerken die kunnen worden toegepast op vergelijkbare situaties. Op vrijdag 7 juli 2023 werden de bevindingen van de teams gepresenteerd. De ontwerpen laten zien dat natuurinclusieve en biobased renovaties niet alleen haalbaar en betaalbaar zijn, maar ook op grotere schaal kunnen worden toegepast. Bovendien dragen deze renovaties bij aan de kwaliteit van woningen en woonomgevingen.

Dit ontwerpend onderzoek met veelvoorkomende casussen, maar ook andere studies en verkenningen in Nederland hebben we nodig om te bedenken waar we naartoe gaan én wat er in het hier en nu nodig is.