Tentoonstelling Nederland op de tekentafel geopend

Het College van Rijksadviseurs en Nieuwe Instituut hebben vanmiddag met veel enthousiasme de tentoonstelling Nederland op de Tekentafel: 100 Jaar Toekomstideeën geopend. Deze expositie biedt bezoekers de kans om niet alleen 100 jaar terug te kijken, maar ook 100 jaar vooruit en de toekomstvisies te ontdekken van toen en nu op de ruimtelijke inrichting van Nederland.

Nederland op de tekentafel

De ruimtelijke inrichting van Nederland ligt weer op de tekentafels van overheden en architecten. Ze proberen een antwoord te vinden op grote maatschappelijke en ecologische uitdagingen die ons allemaal raken, zoals klimaatverandering, huisvesting, energietransitie en sociale rechtvaardigheid. Nederland kent een lange en toonaangevende traditie in ruimtelijke planning en ontwerp. Hoe gingen ontwerpers uit het verleden om met de opgaven van hun tijd? Welke oplossingen zagen ze, en welke wereldbeelden gingen daarachter schuil? Door heden, verleden en toekomst met elkaar te verbinden, laat de tentoonstelling zien dat wij inspiratie kunnen putten uit het verleden om de ruimtelijke uitdagingen van nu op te lossen.

Hoe willen wij samenleven?

De tentoonstelling is opgezet rond vier thema's: Toekomstbeelden voor Nederland, met nationale plannen op grote schaal voor de langere termijn. Transities, over de veranderende kijk op natuur en landschap. Samenleven, over huisvesting en de vraag hoe we in de toekomst met elkaar willen samenleven. En Inspraak!, over de betrokkenheid van bewoners bij de vormgeving van hun leefomgeving.

Openingsprogramma

Het programma op 8 december omvatte een reeks speedtours door de expositie, de mogelijkheid om een kijkje te nemen achter de schermen in de schatkamers van de Rijkscollectie, en een bezoek aan het Miniministerie van de Toekomst. De opening werd opgeluisterd door Rijksbouwmeester Francesco Veenstra en Aric Chen, directeur van het Nieuwe Instituut. De Rijksbouwmeester sprak onder meer over de toekomst van de ruimtelijke ontwerpsector. Die toekomst is rooskleurig omdat de inzet van architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en interieurarchitecten meer dan ooit tevoren nodig is. 

“Ontwerpers spelen in het kijken en verbeelden van toekomsten een cruciale rol. Ontwerpers verbinden maatschappelijke vraagstukken en zijn in staat met enkele pennestrepen op papier inzichten te bieden. Verbeeldingen leggen vlijmscherp vast naar welke toekomst we kunnen bewegen.” Francesco Veenstra

Miniministerie van de Toekomst

Ook is het Miniministerie van de Toekomst te zien op de tentoonstelling. Dit is een innovatieve installatie die generatie-overstijgend gedachtegoed kenbaar, voelbaar en werkbaar maakt. Met een interactieve console draaien bezoekers aan de knoppen van de Nederlandse toekomst en staan zij in de schoenen van toekomstige generaties. Het Miniministerie is ontworpen door Verveeld � Verward en ontwerper Hugo Nagtzaam in opdracht van het College van Rijksadviseurs en de Dutch Design Foundation.

Bezoek

Wil je deze unieke tentoonstelling zelf beleven en inspiratie putten uit het verleden en de toekomst om de ruimtelijke uitdagingen van nu te lijf te gaan? Nederland op de Tekentafel: 100 Jaar Toekomstideeën is van 9 december tot en met 2 juni 2024 te bewonderen in Nieuwe Instituut te Rotterdam.

Kijk voor meer informatie op de site van Nieuwe Instituut.