Grensoverschrijdende samenwerking in atelier Aken

Hoe gaan we de komende decennia samenwerken om in 2100 te komen tot een geïntegreerde, bloeiende en veerkrachtige grensoverschrijdende regio? Deze vraag stond centraal in het atelier Cross-border future studio between Rhine and Meuse dat recent plaatsvond in Aken. Het onderzoeksproject, georganiseerd door het College van Rijksadviseurs in samenwerking met verschillende Duitse en Nederlandse instanties, bracht experts en ontwerpbureaus samen om in gezamenlijkheid duurzame toekomstverhalen voor de lange termijn uit te werken.

Future Studio Aken

De focus van het 3-daagse atelier lag op grensoverschrijdende kwesties, met name water, bodem en landschap, maar ook op natuurlijke hulpbronnen en de circulaire economie. Tijdens het atelier hebben twee ontwerpbureaus, MUST uit Duitsland en het collectief rond Atelier Fischbach uit Nederland, ontwerpend onderzoek uitgevoerd om relevante verhalen en uitdagingen voor de toekomst van de regio te onderzoeken en uit te werken. Hierbij zijn expertise en inzichten ingebracht om de toekomstscenario's voor de regio Maas-Rijn verder vorm te geven en te verfijnen. De duurzame toekomstverhalen dienen als richtinggevende ontwikkelingspaden voor en met de regio in 2100. 

In het jaar 2100 verwacht ik dat we een veel sterker gevoel van eenheid in Europa hebben en dat een grensregio niet meer opgesplitst is in delen. Dat de grens niet meer werkt als een grens, maar juist als een zone waar het bruist van diversiteit en waar je de culturele verschillen juist als voordeel ziet. Jannemarie de Jonge

Resultaten

De resultaten worden momenteel voorbereid en zullen begin 2024 worden gepubliceerd in de vorm van een einddocumentatie en een korte film.

Samenwerking

Het toekomstatelier is georganiseerd in opdracht van het College van Rijksadviseurs in samenwerking met het Duitse Federale Instituut voor Onderzoek in de Bouw, Stedelijke Zaken en Ruimtelijke Ontwikkeling (BBSR), in samenwerking met en ondersteuning van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het Duitse Federale Ministerie van Volkshuisvesting, Stedelijke Zaken en Ruimtelijke Ontwikkeling (BMVBS), Stadsregio Parkstad Limburg en de Provincie Limburg, evenals de stad Aken, de Städteregion Aachen, de Zweckverband Region Aachen en de Zukunftsagentur Rheinisches Revier.