Essay Rijksadviseur Jannemarie de Jonge: Het landschap, dat zijn wij

In het essay van Rijksadviseur Jannemarie de Jonge 'Het landschap, dat zijn wij'  werkt zij uit waar we als rijk delta land vandaan komen en naar toe kunnen bewegen. Als we de knop omzetten en met natuur-, bodem- en watersystemen meewerken, dan scheppen we een basis voor gezond en veilig samenleven.

Op 20 maart 2024 publiceerde Trouw een kortere versie als opiniestuk onder de titel Techniek tegen het water? Geef juist de natuur de ruimte.

Het College van Rijksadviseurs (CRa) adviseert het Rijk over omgevingskwaliteit en werkt aan een land dat duurzame ruimtelijke keuzes maakt. Passend bij deze rol draagt CRa met een reeks publicaties, adviezen en bijeenkomsten bij aan de uitwerking van Water en Bodem Sturend (WBS). Wij zien deze nationale beleidslijn als een belangrijk ontwerpprincipe voor de ruimtelijke inrichting, dat valt of staat met een gezond en veerkrachtig water- en bodemsysteem als fundament en het gebruik van natuurlijke strategieën om gebieden toekomstgericht in te richten. Dit essay is onderdeel van deze bijdragen. Andere voorbeelden zijn een verkenning van tachtig projecten over water en bodem sturend, do’s en dont’s. De Praktijkgids Water en bodem sturend: hoe dan?. En de organisatie van toekomstateliers en regiobijeenkomsten. 

Rijksadviseur Jannemarie de Jonge
Beeld: Raymond Rutting