Woonzorgchallenge in Den Haag Zuidwest van start

Twee teams van ontwerpers en zorgprofessionals zijn geselecteerd voor deelname aan de Woonzorgchallenge voor de pilotlocatie in Den Haag Zuidwest. In een uniek co-creatieproces onder begeleiding van het College van Rijksadviseurs (CRa) zoeken zij samen met bewoners, woningcorporatie Staedion, zorgaanbieder Middin, de gemeente Den Haag en andere betrokkenen in de wijk naar een nieuw woonzorgconcept voor een woonzorgcomplex aan de Beresteinlaan.

Beeld: Sandra Uittenbogaart
Dialoogsessie Woonzorgchallenge

Selectieprocedure

Begin februari nodigden woningcorporatie Staedion, zorgaanbieder Middin, de gemeente Den Haag en het CRa ontwerpers en zorgprofessionals uit om deel te nemen aan de Woonzorgchallenge Beresteinlaan. De selectiecommissie – bestaande uit Francesco Veenstra (CRa), Gijsbert van Herk (Staedion), Barbara Schildkamp (Middin), Susanne Veenstra (Middin), Ludo Steenmetser (gemeente Den Haag) en Korrie Louwes (gemeente) Den Haag) – heeft alle aanmeldingen getoetst en vijf teams uitgenodigd voor een locatiebezoek en een pitch. Op basis van de pitches heeft de commissie twee teams geselecteerd om deel te nemen aan het co-creatieproces:

  • Team bestaande uit Bureau Klein Volk, OD205 en Jan Alblas Advies;
  • Team bestaande uit Gortemaker Algra Feenstra, PosadMaxwan, Vilans, Inholland en Cordaan.

Beide teams kenmerken zich door een sterk ruimtelijke creatieve aanpak en beschikken over kennis van zorgprogramma’s, zorg en welzijn voor ouderen en huisvestingsvraagstukken. Daarnaast hebben zij ervaring met het werken met bewoners en professionals in een co-creatieproces.

Co-creatieproces

In het co-creatieproces met bewoners en professionals zetten de teams het ontwerpend denken in voor een gezamenlijke zoektocht naar oplossingen voor het woonzorgcomplex van Staedion aan de Beresteinlaan. Onder begeleiding van het CRa worden er activiteiten en interactieve contactmomenten georganiseerd tussen de teams, bewoners en betrokken professionals. De afgelopen weken verdiepten de teams zich in de opgave aan de hand van gesprekken met direct betrokkenen en een analyse van het gebouw en haar omgeving. Op 22 april vond de eerste brede dialoogsessie plaats op een locatie van het Leger des Heils vlakbij het woonzorgcomplex. Na een presentatie van hun eerste inzichten, gingen de teams met alle aanwezigen in gesprek over de opgave en kansrijke oplossingsrichtingen.

Beeld: Sandra Uittenbogaart
Dialoogsessie Woonzorgchallenge

Vervolg

De teams hebben tot juli de tijd om het nieuwe woonzorgconcept uit te werken. Nadat vervolgens het best passende voorstel is geselecteerd, wordt deze verder getoetst op haalbaarheid. Daarna kunnen de uitschrijvers vervolgopdrachten verstrekken om zowel de fysieke als sociale situatie van het woonzorgcomplex te verbeteren. De Woonzorgchallenge Beresteinlaan is een pilot voor de ontwikkeling van een breder instrument dat ook op andere locaties toegepast kan worden. De oplevering van het instrument staat gepland voor het najaar.

Achtergrond woonzorgcomplex Beresteinlaan

Het woonzorgcomplex aan de Beresteinlaan bestaat uit zelfstandige appartementen voor senioren en een woonlocatie van Middin. In het complex wonen veel alleenstaande senioren, die vaak een beperkt sociaal netwerk hebben. Vereenzaming is een groot risico. Het complex heeft een centrale ligging in de wijk, maar oogt gesloten en is niet uitnodigend voor niet-bewoners. Daarbij zullen de huidige bewoners van de woonlocatie van Middin binnen 3 tot 5 jaar verhuizen. Daarvoor in de plaats komen mensen met een verstandelijke beperking te wonen die gebaat zijn bij ontmoeting en contact met buren en buurtbewoners. Deze situatie biedt aanleiding om te kijken naar een nieuw concept waarin de bewoners met een verstandelijke beperking, de senioren en omwonenden elkaar kunnen versterken. Een concept dat de sociale veerkracht bevordert en de toekomstbestendigheid van het complex verbetert.