Veerkrachtig bezit. Zorg voor erfgoed binnen de Rijksvastgoedportefeuille

Het erfgoed in de Rijksvastgoedportefeuille is een waardevol bezit en vraagt om zorgvuldig rentmeesterschap. In een voortdurend veranderende context acht het College van Rijksadvieurs een heldere visie op erfgoed vanuit het Rijksvastgoedbedrijf onmisbaar. Er is nu momentum én noodzaak om stil te staan bij de maatschappelijke waarden van het erfgoed in eigen bezit. Om stelling te nemen en een duidelijke richting aan te geven, die doorwerkt in de organisatie en processen van het Rijksvastgoedbedrijf. De organisatie kan hier een voorbeeldrol vervullen voor andere overheden. In het advies ‘Veerkrachtig bezit. Zorg voor erfgoed binnen de Rijksvastgoedportefeuille’ doet het College van Rijksadviseurs vier aanbevelingen.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden