Nieuwsbrief College van Rijksadviseurs

Het College van Rijksadviseurs adviseert het Rijk over ruimtelijke kwaliteit. Over de urgente thema’s van nu: van mobiliteit en de complete stad, tot nieuwe cultuurlandschappen en de impact van de energietransitie. Het College van Rijksadviseurs bestaat uit Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Rijksadviseurs voor de fysieke leefomgeving Berno Strootman en Daan Zandbelt. In deze nieuwsbrief vindt u het laatste nieuws van het College van Rijksadviseurs.

Essay Floris Alkemade: de toekomst van Nederland

Vorige week is verschenen ‘De Toekomst van Nederland, de kunst van richting te veranderen’,  een essay over hoe we de grote opgaven van deze tijd het beste kunnen aanpakken. Fundamentele veranderingen in ons denken en handelen zijn daarbij noodzakelijk. ‘Het beleid moet voortaan gestoeld zijn op morele afwegingen die ondubbelzinnig juist zijn.’
Lees hier een interview met Rijksbouwmeester Floris Alkemade.

Essay in doos

Naar een schaalsprong op de fiets

Door een slimme indeling van de openbare ruimte en door fietsers meer ruimte en comfort te geven, kan het fietsgebruik verder groeien zonder dat de nadelen de voordelen gaan overschaduwen. Dat blijkt uit een reeks ontwerpende onderzoeken die in opdracht van het College van Rijksadviseurs en de G4 zijn uitgevoerd. De steden Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Den Haag vormden het onderzoeksgebied.

Lees hier meer over de publicatie 'Naar een schaalsprong op de fiets'.

Blog over kerkgebouwen: Een verlies van noodzaak, niet van betekenis

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bracht een themanieuwsbrief uit met daarin een verzameling artikelen van de sprekers die 30 maart zouden spreken op de geannuleerde bijeenkomst 'Onderzoek & ontwerp aan een landschap van kerkgebouwen'. Als een van de organisatoren van de bijeenkomst zet Rijksbouwmeester Floris Alkemade zijn perspectief op het thema uiteen in een blog.

Panorama Nederland in de praktijk verzet naar september

De bijeenkomst Panorama Nederland in de Praktijk wordt vanwege de coronacrisis verzet naar 24 september. Helaas kunnen we nu niet voorzien hoe de situatie zal zijn in september. De vraag of we dan weer mogen samenkomen, is nog niet te beantwoorden. Het enige dat we u kunnen toezeggen is dat we op die dag de tour van Panorama Nederland zullen afsluiten: is het niet gezamenlijk op het Marineterrein in Amsterdam, dan zoeken we naar mogelijkheden om u online een interessant programma thuis aan te bieden.

Stimuleringsregeling wonen en zorg

Ondernemers en bewoners van vernieuwende vormen van wonen en zorg kunnen sinds april 2019 gebruik maken van de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg van het ministerie van VWS. De WHO CARES community of practice dacht mee over de regeling. Het winnende team in Almere-Haven diende voor zijn initiatief Binnenhaven inmiddels een aanvraag in voor de eerste fase.
Lees het interview met Peter Alders van het ministerie van VWS, hij was verantwoordelijk voor de regeling over de voorwaarden en uitvoering van de regeling.

Panorama Lokaal maakt pas op de plaats

Panorama Lokaal is vliegend van start gegaan, maar de coronacrisis zorgt ervoor dat de ontwerpprijsvraag een pas op de plaats moet maken. De tweede serie van ateliersessies, waarin de teams hun plannen voorleggen aan bewoners en andere betrokkenen, wordt verzet naar juni. Dit betekent niet dat het denken stil staat. Sterker nog, misschien vraagt de coronacrisis wel juist om extra denk- en ontwerpkracht. Ter inspiratie biedt de website van Panorama Lokaal diverse blogs. Lees nu de bijdrage van architect Han van Ardenne, die vijftig jaar geleden de wijk De Mosterdhof in Westervoort ontwierp,  en Dr.ir. Leo Oorschot 1M Homes initiative van de TU Delft.